‘’ Türk Devletinin İşgal Planlarının Güney Kürdistan Bölgesine Etkileri ‘’-2

2162

Süleymaniye’ de düzenlenen konferansta, Türk Devletinin Güney Kürdistan’ da askeri, ekonomik, kültürel, siyasi-diplomasi vs. alanlardaki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler sunmaktadırlar. Kuzey Kürdistan kamuoyunun, Türk devletinin Güney Kürdistan’ ı işgal etme ve Türk devletinin Kürdistan Halkının kazanımlarını yok etmek için uzun erimli stratejik amaçlar doğrultusunda nasıl planlı bir şekilde çalıştığına dair detayli bilgileri paylaşmayı bir görev olarak gördüm. Değerlendirip Yararlanılması Dileğiyle….. Rojhat Badikî.

 1. Askeri ve İstihbari Egemenlik;

Türk devletinin Güney Kürdistanı işgal etme stratejik planlarının önemli aşaması Askeri ve İstihbari alanda egemen olmaktır. Türk devleti, Kürdistan’ın Güneyinde bir çok alanda askeri üsler kurmuşlardır.. 2015 Aralığında Başika’ ya yeni askeri güç gönderdiler. Tüm bunlar geçmişte Türkiye tarafından planlanan, Güney Kürdistanı işgal etme stratejik planlarının birer parçalarıdır. 1990’ lı yılların başında PKK ile mücadele bahanesi adı altında, Lozan antlaşması ile Güney ve Kuzey Kürdistan’ a bölünen ( Lozan Antlaşması çerçevesinde kurulan suni sınırlar) Güney Kürdistan’ ın sınırlarını defalarca ihlal ederek Güney Kürdistan topraklarına girmelerine rağmen Güney Kürdistan topraklarına yerleşmedi. Türkiye’ nin körükleyip, kışkırtarak büyük rol oynadığı Güney Kürdistan iç savaşında 1995 yılında ‘’ Barış Gücü ‘’ adı altında, Kürdistan’ ın Güneyine askeri güç taşıyarak, Kürdistan topraklarına yerleşti.

 1. Ağustos 1996 olayından ( Saddam Askerlerinin tank toplarla Başkent Hewlêr’i işgal ettiği günün sabahı Hewlêr’ in Holê Zerd semtindeki büromuzda top atışları ile uyandım. RB) sonra Türkiye büyük bir askeri güç Kürdistan’ a yerleştirerek Bahdinan Bölgesinde bir kaç askeri üs kurdu. Türkiye’ nin Kürdistan’ da 3230 asker -subayı ve değişik çap ve güçte askeri araç ve gereçleri Kürdistan’ da bulunmaktadır.

Türk Devletinin Kürdistan’ ın Güneyinde Bulunan Askeri Araç-Gereçleri;

 1. 55 Tank
  2. 27 Panzer
  3. 31 Top
  4. 27 Havan
  5. 17 Roketatar
  6. 10 Uçaksavar
  7. 40 Askeri Otomobil
  Yüksek donanımlı askeri İstihbarat Üsleri, Haber alma cihazları ve Binlerce Büyük-Küçük çapta silah ellerinde bulunmaktadır.

Türk Devletinin son olarak Başika’ ya yerleştirdiği askeri döküm:
1. 1200 Asker-Subay
2. 50 Tank
3. 50 Hammer
4. 15 Obus Topu
5. 50 Küçük ve Büyük Çaplı Havan
6. Onlarca Uçaksavar

Bunların dışında, Güney Kürdistan’ ın Duhok mıntıkasında kurduğu 13 askeri üste binlerce asker ve büyük-küçük çapta askeri malzemeler bulunmaktadır.

Bunların genel dökümünü yaparsak:

 1. Kanimasi de: Türkiye’ nin en büyük askeri üssü bulunmakta olup bu üste, 580 asker, 91 subay, 240 Jandarma ve 340 Komando var.
 2. Türkiye’ nin en büyük askeri-lojistik üssü Bamernê’ de bulunmaktadır. Türkiye’ nin Bamernê`de büyük bir askeri Haber alma-İstihbarat üssü bulunmaktadır. Bu üsste; 30 Tank, 8 Panzer, 7 askeri araç bulunmaktadır.
 3. Batufa özel Askeri İstihbarat üssünde, istihbarat alanında 20 uzman çalışmaktadır. Batufa askeri istibarat üssü, Türkiye’ nin Güney Kürdistan’ daki en büyük askeri istihbarat üslerinden biri olup Zaxo ilçe sınırları içersinde bulunmaktadır. Batufa Askeri İstihbarat üssünde 400 asker-Subay, 7 Tank, 21 Panzer, 14 askeri otomobil bulunmaktadır.
 4. Kiribi Askeri Üssü; Zaxo ilçe sınırları içersinde bulunmaktadır. Türkiye’ nin bu askeri üssünde: 414 Subay-Asker, 7 Tank, 10 Roketatar, 2 Uçaksavar, 7 Panzer, 11 Top, 14 askeri otomobil ve çok sayıda küçük-büyük çapta askeri silah vardır.
 5. Sineki Askeri Karakolunda 80 Asker-Subay, 120 mm Top ve çeşitli sayıda büyük-küçük askeri silah bulunmaktadır.
 6. Amediye İlçesine bağlı Sirî Askeri karakolunda 75 Subay-Asker 6 Tank 3 Uçaksavar, 6 Havan, 3 Panzer vardır.
 7. Amediye ilçesine bağlı Kubkê Türk askeri üssünde 130 Asker-Subay ve 2 Tank
 8. Metina bölgesindeki Kumri askeri karakolunda 70 Asker -Subay
 9. Koxê Spî Askeri Karakolunda 70 asker-Subay
 10. Haftanin bölgesinde Türk askeri karakolunda 70 asker-Subay
 11. Serê Zêr bölgesinde Türk askeri karakolunda 70 Asker-Subay
 12. Gelîyê Zaxo’ da 34 Asker-Subay
 13. Amidiye’ de 45 Asker Subay

2003 yılında Kürdistan Parlamentosunda Türk askeri üsslerinin kapatılması ve Türk Askeri Güçlerinin Kürdistan’ dan çıkarılması doğrultusunda karar almasına rağmen, halen bu karar pratiğe dönüşmemiş, Türk askeri üs ve militarist güçleri Kürdistan’ da bulunmaktadır. 15 Temmuz 2008 Federal Irak Parlamentosunda da Türk askeri üsleri ve Militarist Güçlerinin çıkarılması yönünde karar almasına rağmen halen bu karar yaşama geçmiş değildir. Yine Kürdistan Yurtsever Gençliği adına Türk askerlerinin Kürdistan’ dan çıkarılıp askeri üslerin kapatılması için açtıkları imza kampanyasında Kürdistan’ ın Güneyinde 500 000 bin imza toplanıp Kürdistan Parlamentosuna sunulmasına rağmen, bu konuda gerekli adımlar atılmış değil.

Hiç şüphesiz, Türkiye Kürdistan’ ın Güneyindeki askeri varlığı ile Güney Kürdistan’ da alınacak siyasi-askeri, ekonomik, diplomatik kararlar üzerine etki yapmakta, Türk Silahlı Kuvvetlerini finance eden OYAK onlarca şirket-kampanyalarla Kürdistan Güneyinde faaliyetler de bulunmakta burada kazandığı paralarla Türk Ordusunu askeri finance etmek, Türk askerinin buradan kazandığı paralarla satın aldığı modern ve savaş kapasitesi gelişkin silahlarla köylerimizi bombalamakta, halkımızı katletmektedir. Türkiye ayrıca MİT ve JİTEM aracılığı Kürdistan’ ın Güneyin geniş bir istihbarat ve casusluk ağını geliştirmiş, halk, parti ve kamuoyunda çalışanlar içersinde kendine bağlı istihbarat ve casusluk ağını geliştirmiş. Bunun dışında Güney Kürdistan’ ın il ve ilçelerinde gizli istibarat büroları da bulunmaktadır.

Türk MİT, Konferans –Panel….vs adlar altında, iki taraf arasındaki ilişkileri geliştirme adı altında, Parti sorumluları, Basın çalışanları ve bazı şahsiyetleri Ankara, İstanbul ve Türkiye’ nin değişik illerinde bilinen yerlere götürülüp, burada eğitilip-ajanlaştırılmaktadır. MİT ve JİTEM irtibatlı kişiler; ZAMAN, GAZETESİ, SAMANYOLU TV, CİHAN HABER AJANSI ve Güney Kürdistan basının da görevlendirilip çalıştırılmaktadırlar. Güney Kürdistan’ daki bütün gelişmeler, doğrudan MİT’ e gönderilmekte ve dezinformasyon amaçlı yönlendirmeler yapılmaktadır.

Hiç şüphesiz BAŞİKA’ ya gönderilen Türk militarist güçleri, Türkiye’ nin 25 yıldır Kürdistan yaşama geçirdikleri stratejik planlarını bir parçası ve devamıdır. Amaç;

 1. Güney Kürdistan ekonomisini kontrol altına almak, Kürdistan enerji kaynaklarını özellikle petrol ve doğalgazını talan etmek.
 2. Nasıl Türkiye’ nin Musul ve Şengal’ ın IŞID tarafından işgal edilmesinde önemli bir rolü olduysa, Türk militaris güçlerinin Kürdistan’ da konumlanması da, Türklerin hayali Musul’ u Misak-i Milli sınırları içersine almak içindir. Bunun zeminini oluşturmak için Sunii Arap ve Türkmenlerden oluşturulan Heşdi El Vatani’ nin eğitilmesi ve Başika`ya yerleştirilen Türk askeri güçleri amacı Musul’ ın kurtarılmasında sorun çıkarmak, Peşmerge ve Gerilla’ nin birlikte kurtardıkları alanda, ilk etapta Şengal, Maxmur ve Kerkuk’ te gerillaları çıkarmak daha sonra bu alanlara yerleşmek.
 3. Güney Kürdistan’ da Siyasi-Politik güçler arasında çelişkileri derinleştirmek, belli bir tarafı desteklemek, güçlenmesine yardımcı olmak ve bu güç aracılığı Süleymeniye, Kerkuk ve Germiyan bölgesinde etkin konuma gelmek ve bu alandaki Petrol ve Doğal gaz alanlarına hakim olmak.
 4. Güney Kürdistan’ da Güney Batı Kürdistan’ a askeri ve ekonomik ambargo uygulamak, Güney Batı Kürdistan’ ı IŞID’ ın açık hedefi haline getirmek, ve Türkiye siyasetine hizmet eden Kürt partilerini öne çıkarmak.
 5. Şii ve Sunii Araplar arasında çelişi ve çatışmaları derinleştirmek, Kürtleri açık hedef haline getirmek ve Sunii Araplara destek olmak.
 6. Türkmen güçlerini aktifleştirip, eğitip silahlandırmak ve Kürt- Türkmen halkı arasına nifak tohumlarını sokup çatıştırmak…

devam edecek……