‘’ Türk Devletinin İşgal Planlarının Güney Kürdistan Bölgesine Etkileri ‘’-1

935

Kürdistan’ın Güneyinde, Türk devletinin Güney Kürdistan’ ı işgal planlarından rahatsız olan bir grup şahsiyet-akademisyen, sivil aktivist, aydın…vs Süleymaniye şehrinde ‘’ Türk Devletinin İşgal Planlarının Güney Kürdistan Üzerine Etkileri ‘’ adı altında bir konferans düzenledi. Konferansta, Türkiye’ nin Güney Kürdistan üzerindeki etkileri üzerine tebligat ve araştırma yazıları sunuldu. Konferansın amacı, Türkiye’ nin Güney Kürdistan’ daki faaliyet ve etkinliklerini sınırlamak ve Türk İşgalcı millitarist güçlerinin Kürdistan’dan çıkarılması için sivil etkinlikler ve boykot edilmesi için çalışmalarının başlatılmasının organize edilmesi.

Güney Kürdistan’ ın tüm şehir, ilçe çeşitli bölgelerinden tanınmış şahsiyetle ve sivil aktivistler katılarak Türkiye’ nin Güney Kürdistan’ daki askeri, ekonomik, kültürel, siyasi ve diplomatik alandaki faaliyetlerine dair bir rapor hazırlayarak kamuoyuna sundu.

Kürdistan Kamuoyuna sunulan Rapor:

Ortadoğu’nun büyük değişim ve dönüşüm sürecinde geçtiği günümüzde,son dönemde ( Başıka ) Türkiye askelerinin Güney Kürdistan’ a geçişi, bölgenin daha fazla kaosa sürüklenmesinde önemli bir tehlike çanıdır. Türkiye’ nin Güney Kürdistan’ da ekonomik faaliyetlerindeki tehlike, Ekonomik, Kültürel ve Siyasal Ataklar eşliğinde askerlerinin Güney Kürdistan’ a geçişi özünde Güney Kürdistan’ı İŞGAL etme planlarının yürürlüğe konulmasıdır.. Güney Kürdistan’ ın işgal edilmesi geçmiş işgal doğrultusunda, uzun erimli stratejik 4 aşamalı( Siyasi-Ekonomik-Kültürel ve askeri ) bir plan çerçevesinde yaşama geçirilmektedir. Bundan dolayı, Türk devletinin son asker gönderme meselesi geçmişte yaşama geçirdiği işgal planlarının bir devamıdır. Türkiye’ nin yaptıkları sadece klasik askeri bir işgal olayı olmayıp , Güney Kürdistan topraklarının bütün enerji kaynaklarını talan etme ve Halkımızın kimlik ve Kültürünü yok etme, ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda gelişen olay ve sorunlarda, Güney Kürdistan siyasi arenasını iradesizleştirmedir.

Değerli Katılımcılar, Şu gerçekliği ortaya koymak gerekir ki, Türkiye,1990 yıllarda Güney Kürdistan’ da Kürdistan halkının egemenlik konumunun ortaya çıkması ile Güney Kürdistan’ı kendi stratejik çıkarları sınırları içine koymuştur. Bugün 25 yıllık süreç içersinde özellikle AKP iktidari ile Misak-ı Milli mantığı çerçevesinde ( Musul Türkiye’ nin Bir Parçasıdır) Güney Kürdistan, Türkiye’ nin ekonomik, Kültürel, siyasi, askeri alanda çıkarları açısından stratejik bir bölge olmuş, bu alanı merkez üs konumuna getirerek, Kürdistan halkı ve bütün parçalardaki özgürlükçü hareketi hedef konumuna getirmiştir. Türkiye’ nin Kürdistan’ daki hareketliliği daha da genişlemiş daha serbest bir şekilde faaliyet içerisindedir. Burada yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan, Türkiye’ nin Güney Kürdistan İşgal ve Talan etme stratejisine dair birkaç data-belge ve döküman kamuyonun bilgisine sunacağız…….

Devama edecek…

Rojhat Badikî