TC DEVLETİ MESELE ÇÖZEN DEĞİL, MESELE ÇIKARAN BİR DEVLET

809

Ahmet Zeki Okçuoğlu

“Türkiye büyük bir devlettir!..” diye bir de iki de bir övünmüyorlar mı!..

Ört ki ölem!

Lafla büyük devlet olunmuyor!..

Bir devletin, nüfusunun çokluğu, topraklarının büyüklüğü ya da sahip olduğu ekonomik kaynakların zenginliği de büyük devlet olarak kabul edilmesi için yeterli değil…

“büyük devlet” olmanın başta gelen kriteri, bir devletin, karşı karşıya bulunduğu meseleleri çözme kabiliyetidir…

Meselelerini kendi dinamikleriyle çözme kabiliyetine sahip olan devletler, “büyük devlet” olduğunu söyleme ve onunla övünme hakına sahiptir.
Kendi dinamikleriyle kendi meselelerini çözemeyen devletlerse (sahip olduğu nüfus ya da topraklar ya da ekonomik kaynaklar ne kadar büyük olursa olsun) “büyük devlet” kategorisinde sayılmaz, sayılamaz.

Bu devletler için (olsa olsa) Kürtçe tabirle, “geriden büyük devlet” denebilir ancak…

TC devleti, işte bu “geriden büyük devlet”lerin en başta gelenidir…
Bugüne kadar bu devletin herhangi iç ya da dış meselesini kendi dinamikleriyle çözdüğü vaki değildir…

Örneğin Kürdistan meselesi…

Örneğin Kıbrıs meselesi…

Ve daha bir dizi irili ufaklı mesele…

Kurulduğu günden itibaren TC Kürdistan meselesiyle boğuşup duruyor. Bu yüzden milyonlarca insan öldürülerek ya da zindanlara atılarak ya da ya da yerini yurdunu terk etmeye mecbur bırakılarak telef edildi. Yine bu yüzden artık rakamlarla ifade edilemeyecek büyüklükte maddi zararlara neden olundu…

Buna rağmen TC devleti bugüne kadar bu meselenin çözümü yönünde kayda değer tek adım atmadı…

Tam yüzyıldır TC devleti Kürtlerle savaşıyor….

Dış dinamikler olmadan, TC devletinin bu meseleyi “kıyamete kadar”
çözmesi mümkün değil.

Kıbrıs meselesi de öyle değil mi?

Kırk yılı aşkın bir süreden beridir Kıbrıs devletinin topraklarının yarısı TC’nin işgali altında…

Kırk yılı aşkın bu süre zarfında Kıbrıs meselesinin çözümü yönünde TC devleti tek adım atmış değil.

TC gibi devletlerin, karşı karşıya bulunduğu meseleleri çözmesi için dış dinamik şart…

TC “büyük devlet” sıfatını, karşı karşıya bulunduğu meseleleri çözme değil, onları daha da büyütme ve dahası kendisine yeni meseleler çıkarma konusunda sahip olduğu muazzam kabiliyet nedeniyle hak ediyor.

22 Mayıs 2016