TARİHÇİ İZADİ

755

Bahoz ŞAVATA

Kürt tarihçi M.İzadi’nin ilk hatası, Doğu Aryan soylu ve Kürtlerin de atalarından olan Medlere direk “Kürt” demesidir.

Evet Medler, Kürt oluşumunda vardır. Fakat Farsların oluşumunda da vardır. Her iki halkında atasıdır. Zaten Doğu Aryan kabileleri Med, Pers, Part, Sasani vs. kabileleri aynı kavimdir. Dilleri Kral Daa’nın da Bihustun Yazıtı’nda da belirttiği şekli ile “ARİYA”cadır. ( Farsi tarihçilerin bu “Ariyaca” tanım yerine “Eski Farsça” tanımını kullanması ise büyük bir çarpıtmadır.)

Kürdlerin oluşumunda yalnız Medler değil, Mitanniler Kimmerler, İskitler, Persler, Partlar, Soğdialılar, Sasaniler yerelde Kafkas kültürlü Hurri kabileler; Subari, Lulubi, Guti vs. var. Kürdistan coğrafyasında bu halkların iç entegrasyonu ve melezleşmeleri sonucu yaklaşık bin üç yüzyıllık bir zaman sonrası Kürtler oluşur. Bu karmaşık melezleşme nedeniyle Kürtçenin ĺehçeleri oldukça güçlüdür.

MÖ 400 yıllarında Kürtlerden “KARDHUK” şeklinde ilk defa Yunanlı askeri komutan ve gözlemci yazar KESENEFON bahseder. Bu tarihi, Kürt kavmi oluşumunda milat olarak belirleyebiliriz.

İzadi’nin ikinci hatası: Batı Aryan “Ege halkları göçleri” sonrası bölge olarak artık Grekleşmiş olan Zela (Tokat Zile) ve Kapodokisleri (Daha sonra Pontos ve Kapodokya Devletleri) Kürt göstermesidir.

Kürtler tarihsel çalışmalarında daha yeniler. Tarihe yaklaşımları biraz sömürgecilerinin inkarcı ve kendini beğenen motifleri yüklü. Yani “Onların tarıhi altından bizimkisi gümüş den mi? Olacak?” mantığının bir dışavurumu ! Benim neyim Araptan, Türkten ya da Farstan geri ki! mantığı bize birşey kazandırmaz. Her şeyi doğru okumalıyız. Ne böbürlenme ne de aşağılanma gerekir. Aksi halde gerçekliğimize doğru yaklaşamayız.