SÜREÇ İŞLİYOR

2180

Ahmet Zeki Okçuoğlu

Hükmünü yitiren sahte “barış ve çözüm Süreci” nden değil, devreye girmeye başlayan tarihin gerçek dinamiklerinin oluşturduğu süreçten söz ediyorum.

Eskiden Kürtler yapa yalnızdı… Tüm dünya onlara karşı birleşik bir cephe halindeydi adeta…

Bu yüzden de Türkler, Araplar ve Farslar kedinin fareyle oynadığı gibi gönüllerince Kürtlerle oynayabiliyordu. Körfez Savaşı’ndan sonra Kürtlere karşı kurulan koalisyon darmadağın oldu.

Batılılılar bir yana…

Kürdistan’ı paylaşan devletler bir yana…

Yaşanan acı tecrübeler sonunda Batılılar nihayet, İslam terörizmine kaynak oluşturan Türk-İslam, Arap-İslam ve Fars-İslam milliyetçiliğinin kökü kazınmadan Orta Doğu’da barış istikrar, dünyada da huzur tesis edilemeyeceği gerçeğini gördü.

Bu tehdidi önlemenin tek çaresiyse Kürtler ve Kürdistan. Başka bir ifadeyle Kürtler ve Kürdistan Türk-İslam, Arap-İslam, Fars-İslam milliyetçiliğinin panzehiri…

Batılılarla bölgesel devletler arasında ihtilaf büyüdükçe, Batı cenahında Kürtlere rağbet de o ölçüde artmaktadır. Atom bombasından daha tehlikeli olan bu üç İslam milliyetçiliğinden insanlığı korumak için bunların tahakkümü altında bulunan Kürtlerin onlara karşı verdiği dinmek bilmeyen bağımsızlık mücadelesini desteklemenin önemini, geç kalarak da olsa Batı dünyası görüyor artık…

Kürtler ve Kürdistan’ın Batı dünyası nezdinde stratejik öneminin her gün biraz daha arttığını gören kolonyalist bölge devletleriyse, bu gerçeği kabullenmek yerine, hala geleneksel Kürt ve Kürdistan’ı inkâr ve imha siyasetini sürdürme peşinde…

Bu yüzden kolonyalist bölge devletleri, Kürtlere karşı uygulayageldikleri şiddetin dozunu her gün biraz daha arttırıyor…

Bunun karşısında Kürtler eskisi gibi çaresiz değil…

Kürtler, Batı dünyasından aldığı desteğin verdiği güvenle Türk-İslam, Arap-İslam ve Fars-İslam milliyetçiliğinin kendisine uyguladığı şiddete daha bir cesaret ve kararlılıkla mücadele ediyor.

Bölge devletlerinin koalisyon halinde kırk yıla yakın bir süreden beri Kürtlere uyguladığı kontrollü “düşük yoğunlukta savaş”, yerini kontrolsüz yüksek yoğunlukta savaşa terk etmiş bulunuyor.
Bölge devletlerinin Kürtlere uyguladığı her şiddet, artık misliyle karşılık görüyor.

Bu savaşı sona erdirmenin tek yolu, kolonyalist devletlerin Kürdistan’a karşı uygulayageldiği, inkâr ve imha siyasetinden vazgeçmesidir.

Bu siyasette ısrar eden Irak ve Suriye’nin maruz kaldığı akıbet ortada…

Kürt ve Kürdistan gerçeğini görmeye yanaşmazsa TC ve İran da kaçınılmaz olarak aynı akıbeti paylaşacaktır.

Dökülen kandan tek sorumlu kolonyalist bölge devletleridir. Yaşanan acı olaylardan Kürtlerin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

17 Aralık 2016

Ahmet Zeki