Kürtsüz Ortadoğu yapılanması hala mümkün mü?

1148

Haci Artos

Kürtler, bugün Ortadoğu`da süren savaşta ve bunun akabinde oluşturulmaya çalışılan pazarlık masasının hiçbir kösesinde görünmüyorlar. ABD, Batılı Devletler, Rusya ve Ortadoğu bölge Devletleri birçok toplantıda yan yana gelip pazarlık görüşmeleri yaptılar. Kürtlere biçilen değer yalnızca yarattıkları kahramanlıklardır. 1916`da yapılan Sykes-Picot Antlaşması ve 1923`teki Lozan Antlaşmasında pazarlık masasının belirleyici maddesi Kürdistan`ın parçalanmasıydı. Ama masada Kürt temsilcileri yoktu.

Bugün Ortadoğu`ya yeniden sekil verme masasında Kürt temsilcileri yok. Kürtlerin bu masada oturma diye bir dertleri yok gibi görünüyor. Çünkü ulusal bir birlik oluşturma yerine, Kürdistan`i parçalayan sömürgeci devletlerle ilişkileri ön plandadır. Kürt halkının tüm Dünya`da kazandıkları saygınlığı kendi bağımsızlıkları için kullanacaklarına, kendi iç çelişkilerine kurban ediyorlar.

Kürtler var olan politikalarıyla bağımsızlık ilan etmeleri mümkün değildir. Bazı Kürt liderlerinin bu konuda yaptıkları propaganda kuşku götürüyor. Uluslararası alanda meşruiyet kazanmış Güney Kürdistan`da iç parçalanmışlık her geçen gün daha da derinleşiyor. Kendi çeliksilerini bir araya gelerek aralarında haletme pozisyonundan yoksundurlar. Çoğu zaman onları bir araya getiren ABD veya Batılı ülkeler oluyor. Kürtlerin tarihine baktığımızda, her zaman Kahraman, cesur, barışsever, misafirperver olduklarını görürüz. Kürtlerin kahramanlıklarını övüp pohpohlayanlar, Kürtleri hep Sömürgeci zalim devletlerin insafına bırakmışlardır. Onların Kürtleri desteklemesi kendi çıkarlarıyla çakıştığı içindir. Sonunda onlar için Kürtler değil, Petrol önemlidir.

Bu konuda, ABD`ye, Batılı Kapitalist ülkelere, Rusya`ya, Çin`e ve Kürdistan`ı sömürgeleştiren devletlerin hiçbirine güvenilmez. ISID ile başedemedikleri için, Ortadoğu`da sorunların çözümünde Kürtlere muhtaçtırlar. Kürtler bu karmaşık Ortadoğu sorunların çözümünde devletlerine sahip olmak için masadaki yerlerini almak zorundadırlar.

Kürtler kendilerini Dünya`dan yalıtamazlar yalnız yaşayamazlar, ancak bu ülkelerle ilişkilerinde Kürdistan`ın çıkarları ön planda olmalıdır. Ortadoğu`da cereyan eden olaylarda Rusya`nın da direkt Esad yönetimi için devreye girmesi , bölgedeki siyasal rüzgârı daha karmaşık hale getirecektir. ABD ile Rusya arasındaki çelişkiler ve bölgeye daha fazla hakim olma hırsı, Kürtlerin bunlara inisiyatifsiz (Kürdistan`ın çıkarlarına hizmet etmeyen) destek verme durumu tarihi bir hata olacaktır. Kürtler, bunların kendi aralarındaki çelişkilerden bağımsızlık için yararlanmalıdır.

06.12.2015