Kürtlerin Bölgede ve Dünya`da Kazanımları Artıyor

1043

Haci Artos

Kürtlerin ISID ile olan savaşlarında, bölgedeki en savaşçı ve etkileyici güç olarak ortaya çıkmaları Dünya`da belli bir destek buldu. Buna rağmen gerekli olan silah yardımı bugüne kadar yapılmadı. Buna engel olan Türkiye, İran ve Arap ülkelerinin baskıları artık fazla etkili olamayacaktır. Son Paris saldırısında Bati ülkeleri ISID`in kendileri için ne kadar tehlikeli bir boyuta geldiğini gördüler. Gerek Ortadoğu`da gerekse Batı`daki istikrarsızlık, tüm Dünya için büyük bir tehlikedir.

Tüm Dünya ülkeleri ISID`in gerçek amacını nihayet fark etiller. Çünkü esas hedefleri Batı`nın sistemini ve kültürünü yok ederek Dünya`yı İslamcı faşizminin etkisine almaktır. Ortadoğu`daki istikrarsızlık, birbirleriyle rekabet içinde olan ABD, Rusya, Çin ve batılı kapitalist ülkeler, ISID ve El Kaide`ye karşı geçici de olsa ilişki içerisine girdiler. Savaştan dolayı büyük bir ekonomik ve politik istikrarsızlık içine giren Güney Kürdistan`da, önümüzdeki süreçte Dünya`daki destek sadece demeçlerle değil pratikte de kendini gösterecektir. Kürtlerin, bütün insani değerleri yok etmeye çalışan ISID ile savası, eski Sovyetler Birliğinden kalan (Saddam`ın ordusundan ele geçirilen) birkaç bozuk tankla ve küçük silahla başarı  elde etmeleri, Dünya`nın ilgisini çekiyor. Bu hedef doğrultusunda Peşmerge Güçleri ve Kürt savaşçılar ISID`e karşı her geçen gün zafer kazanıyorlar. Eğer Kürtler bütün Dünya adına bu değerleri korumak için savaşıyorsa, Dünya Halklarının  Kürtlere hak ettikleri bağımsızlık hakkini tanımaları ve desteklemeleri lazım. Bağımsızlığa yakin olan Güney Kürdistan, savaş`ta kazandıkları kahramanlıklarını savaş cephesindeki gibi siyasal bir kazanıma da dönüştürmelidirler.

Kürtler vatanlarını savunmak zorundadırlar, ancak başkaları için ucuz kahramanlık yaparak karşılığında hiçbir hak elde etmeyeceklerse, ileriye adım atmaları, kaostan çıkmaları zor olacaktır. Suriye`de Esat rejimi başarı kazanırsa ilk saldıracağı yer Güneybatı (Rojava) Kürdistan`dır. Daha ISID`e karşı savaş içersinde bile Şii Heşdi Şebi milisleri Kürdistan`in sınırına dayanmış ve Kürtlere saldırı hazırlığındadırlar. Bağdat yönetimi Kürdistan`ın bağımsızlığını ve Kerkük`ün Kürdistan sınırları içinde kalmasını kolay kabul etmeyecektir. ISID`den sonra Pesmerge Araplarla savaşmak zorunda kalacaktır. 2014`te Kürdistan bağımsızlık referandumuna hazırlanırken ISID Kürdistan`a saldırdı. ISID savaşından sonra Kürdistan böyle bir adım atılırsa bu defa Şii milisler saldıracaktır. Bütün bunlardan ötürü Kürdistan halkı bir yandan savaşırken öbür yandan büyük devletler ile diplomatik ilişkiler trafiğini hızlandırmalı ve bağımsızlık için pazarlık yapmalıdır.

Kürtlerin davası hakli bir davadır ve bunu yeteri kadar Dünya`ya anlatmalıdırlar. Savaş bittikten sonra Batılı devletlerin bağımsız bir Kürdistan`a bakış açıları değişecektir. Arap petrolü onlara daha cazip gelecektir. Siyasal bağımsızlığını kazanan devletlerin çoğu savaşlardan sonra yapılan antlaşmalarla bu haklarını elde ettiler. Kürtler bu savaştan büyük kayıplar verdiler ancak bedel ödenmeden bağımsızlık elde edilmiyor. Kürt halkı, kapılarına dayanan bu olanağı iyi değerlendirmeli ve yüz yıllık (1916) Sykes-Picot Antlaşmasının hükümsüzlüğüne imza atmalıdır.

23.11.2015