“KÜRTLERİN BİRLİĞİ”

1066

Ahmet Zeki Okçuoğlu

Boş bir sözdür bu, anlam ifade etmez…Bu sözün zerre kadar politik değeri yoktur…

Aslolan “Kürtlerin milli birliği”dir.

Bu da ancak Kürtlerin bir “milli siyaset” etrafında bir araya gelmeleri halinde mümkündür.

Çok haklı olarak “Milli siyaset nedir?” diye soracaksınız…
Anlatayım…

Milli siyaset en başta Kürtlerin millet olduğunu kabul etmektir.
Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, İspanyollar vs. gibi…

Bu yetmez…

Millet-devlet prensibinin yürürlükte olduğu çağımızda millet, “devlet”le birlikte anlam ifade eder.

Diğer bir deyişle, günümüzde devletsiz millet, milletsiz devlet olmaz…
Devletsiz millet yok olmaya mahkumdur…

Milletsiz bir devlet yıkılmaya mahkumdur…

Çağımızda milleti ayakta tutacak tek dinamik devlet, devleti ayakta tutacak tek dinamik de millettir.

Bunun için henüz devletini kuramamış olan milletler için milli siyaset, onun da diğer milletler gibi bağımsız devletini kurmasını savunmaktır.
Milli siyaset için bu de yetmez…

Milli siyaset salt teorik bir iş değildir, pratik de gerektirir.
Millet-devleti kurma pratiği…

Bunun ilk adımı da “milli güçler”in birliğini gerçekleştirmek için mücadele etmektir.

Bu, “milli güçler”in zaman zaman biri birlerine resmi ziyarette bulunmaları, birlikte basın toplantısı yapmaları, ortak bir bildiri yayınlayarak bir şeyi birlikte desteklemeleri ya da bir şeye birlikte karşı çıkmalarının çok ötesinde bir şey…
Milli birlik, milli güçlerin, millet-devleti kurmak için, milli kurumlar çatısı altında bir araya gelmesidir.

Yukarda izah etmeye çalıştığım temelde milli birliğini kuramayan milletler eninde sonunda milli varlığını yitirmeye mahkumdur.

5 Mayıs 2016
Ahmet Zeki Okçuoğlu