KÜRTLER VE TÜRKLER

972

Bahoz ŞAVATA

Tarihi çoğu insan bu gün gördüğümüz dünya ülkelerinin siyasi coğrafyası üzerinden okuyor. Halbuki tarih boyunca halkların ülkeleri de değişmiştir.

Örneğin, Türk kültürlü topluluklar milattan önce 1500 yıllarında Altay Dağlarının batısında yaşamazdı.

Yani günümüz Kazak, Özbek, Azeri, Uygur ve Türkmen vs. TURANİ Ural-Altay kültürlü topluluklar MÖ 7. yüzyıl sonrası ARYAN halkların coğrafyasına göç etmeye başlar. MÖ 4.yüzyılda güneyde DOĞU ARYAN topraklarda görülürler. Ural-Altay soylu kabileler, Semerkant, Merv, Buhara Herat gibi batıdaki eski Aryan soylu kabilelerin topraklarına (bu günkü adı ile; Kazakistan’a, Türkmenistan’a ve Özbekistan’a) dahi MÖ 600-400 yılları arasında gelirler. Aslında Türk menşeli topluluklar Ural bölgesindeki Batı Aryan topraklara ve Ön Asya’da ki Dogu Aryan topraklara 3 bin kilometre uzakta olan Altay dağlarının doğusundan ta Orta Asya’dan pey der pey uzun tarihi aralıklar ile kısım kısım göç etmişlerdir.

Xain (Hun) ve Göktürk kabileleri MÖ 700’lerde doğuda Çinlilerin ve Mogolların baskısı sonucu güney batıya göç ederler.

Bu topraklarda yaşayan Kürtlerin ataları olan Doğu Aryan kabileler MÖ 2300 sonrası Hindistan’da İndus vadisinde ve İran’ın batısında Zagroslarda, Aşağı Mezopotamya’da ve kısa zaman sonra Yukarı Mezopotamya’da ve Fırat’ın batısında günümüz Mersin ve kuzey batıda Yozgat gibi şehirlerde görülürler.

Tarih araştırmalarında Tanrı MİTRA ve dil olarak ARİYACA tarihboyunca Kürtlerin atalarını tespit etmek için en belirgin kıstaslardır.

Diğer bir konu, Kürdlerin ataları Aryan kavimler; Mitanniler, İskitler, Kimmerler, Medler, Persler vs. Ön Asya’da ilk MÖ 2300 sonrası görünürken buranın yerel halkları Kafkas kültürlü Hurri kabileleri ile karışıp yarattıkları Kürt oluşumu Yukarı Mezopotamya’da ancak MÖ 400’lerde şekillenir. Oysa MÖ 400’lerde Türk kabileler ancak AFGANİSTAN’IN kuzeybatısındaki eski Aryan toprakları olan Ceyhun-Seyhun nehri vadilerine gelebilmişlerdir.

Bu bakımdan Kürd adını ilk ünlü Yunanlı askeri komutan ve gözlemci Kesenof’un “Onbinlerin Dönüşü” adlı eserinde ancak MÖ 400’lerde “Kardhuk” şeklinde duyarız.

MÖ 400 öncesi “Kürd” adı olmadığı gibi, “Türk” adı da daha yakın tarihlerde yine Ön Asya’da İslamiyet ile birlikte bin yıl sonrası oluşur.

Tarihi politik perspektiflere kimse hapsedemez. Ne ben ne de başkaları. Yanlış veya doğru siyasi yorumlar ile tarih yazılmaz. Tarih bize rağmen yaşanmış olandır. Ayrıca tarihi argümanlar yine tarihsel belgeler ile izaha muhtaçtır.

Editör Notu: Daha geniş bilgi için yazarımızın IBV yayınları tarafından yayınlanmış olan “Kürdlerin Tarihi 1-2” kitaplarından yararlanabilirsiniz.

b1b2