KÜRDLER ABD’YE UYUM SAĞLAMAK ZORUNDADIR!

245

Hasan H. YILDIRIM

ABD’nin 21. Yüzyılın Projesi dedikleri GOP (Genişletilmiş Orta Doğu Projesi)’nden Kürd devletinin kurulacağına inananlardanım. ABD veya süper bir güç destek vermediği Kürd hareketin bağımsızlığı gerçekleştireceğine inanmıyorum.

Birileri bu söylediklerinden “halka inançsızlık,“ “emperyalistleri mutlaklaştırma“ olarak sonuç çıkarabilir. Çok bilmiş(!) “sosyalist,“ “komünist,“ “enternasyonalist“ nutuklar atabilir. Bir kıymeti harbiyesi yoktur bu nutukların. Boşlukta kaybolur gider.

Kürd Millet tarihi ortadadır. Uzun yıllara dayalı, ağır bir bedel ödediği bilenleriz. Buna rağmen başarılamadı. Çünkü uluslararası destekten yoksundu. Hem emperyalist blok, hem sosyalist blok Kürd/Kürdistan’ın bölünmüşlüğü, paylaşımını ve Kürd millet egemenliği üzerinde kurulan Orta Doğu statükosunu çıkarlarına uygun gördü. Bu statükoya yönelen Kürdler sadece Kürdistan’ı sömürgeleştiren İran, Irak, Suriye ve Türkiye’yi değil deyim yerindeyse bir bütün olarak dünyayı karşılarında buluyordu. Kürdler de tüm dünyayı yenemezlerdi ki yenemediler. Savaştılar, teslim olmadılar ama bir karış toprakta özgürleştiremediler. Ki ne zaman ABD 1. Körfez savaşıyla bölgeye müdahale edinceye kadar.

İşte bu müdahale sonucu ve sonrasında gerek Kürdistan’ın Güneyi’nde, gerek Güneybatısı’nda küçümsenmeyecek mevziler kazanıldı. Bunu ABD ve Koalisyon Güçleri’ne borçluyuz.

Burada şu sonuç çıkarılmasın. Kürdler savaşmadı mı? Kuşkusuz savaştılar ve hemde ölümüne savaştılar.

Fakat bir milletin tek başına savaşması onu zafere götürmüyor. Eğer arkasından bir süper güç yoksa. Bugün bu destek güç var. ABD. Kürdler, bunun kıymetini bilmeli.

ABD’nin desteklemediği Kürd hareketin geleceği yoktur. Geçmiş bir yana son on yıl içinde bu ispatlanmıştır.

Kuşkusuz ABD desteklemese de Kürdler savaşacaklar. Varlıklarını koruyacaklar ama o kadar. Daha ötesi yoktur. Bir karış toprağı özgürleştiremezler. Geçici özgürleştirseler de kısa sürede boğdururlar. Tarihimizde bunun sayısız örneği vardır. Bunu aşmanın yolu ABD’nin verdiği şansı tepmemek gerekir.

Tepmek için gerekçeler aramamak gerekir. Yok “ABD’nin çıkarı olmasa niye Kürdleri desteklesin,“ gibi ipe sapa gelmez sorulara takılmamak gerekir. Emperyalizm diyoruz. Vahşi kapitalizm diyoruz. Çıkarı olmasa seni niye desteklesin? Desteklerkende senden istedikleri var. Buna uyum sağlarsan sende kazanırsın, onlarda kazanır. Bundan niye kaçınalım. Birkaç boşboğaz nutukçunun boş söylemlerine kaderimizi teslim mi edelim?

Elbette hayır! Bunun ötesi Kürdler eğer bağımsızlık elde etmek istiyorsa ABD ile ciddi ciddi oturup, “Beni devletleştir, seninde bana yükleceğin bir işin varsa seve seve yaparım,“ demek gerekir. Ama bunun karşılığı ilahi bağımsız devlet isterim olmalı. ABD, bu yolu açmıştır. Sorun Kürdler bu şansı kullanıp kullanmayacaklarıdır. Güney Kürd Önderliği bunu tepti, temennimiz Güneybatı Kürd Önderliğin bu hataya düşmemesidir.

13 Ocak 2018