Kürdistan ve Sol-Sosyalizm Sorunsalı

285

Necat Demirci

Tarihin sayfalarını fazla aşındırmadan, tarihin kıyısında şahit olduğumuz Kürdistan gerçekliğine dokunabilen devrimci marksist sayısı yok denecek kadar az.

Tıpkı Saddam rejimi yer ile bir olurken, ‘‘antiemperyalizm, anti-Amerikancı’ güdük söylemler ile Irak’ta rejimin inim inim inlettiği yurttaşlarının gerçeğine hiç dokunamamış olan sol-sosyalistler gibi.

Saddam gibi bir lideri savunacak pozisyona onları iten o ideolojik ve fraksiyonist çukurda tek bir gerçekliğe bile dokunamadan yazdıkları o bildirilerden geriye tek bir satır kalmadı.

Sahada ABD orduları ve yerel müttefikleri dışında tek bir devrimci güç orada yaşayan halkın ne sevgisini ne de yoldaşlığını ne de yaşamın gerçekliğini kavrayamadılar ve ucundan tutamadılar.

ABD karşıtı güdük ideolojileri ile rejim destekçisi oldular ve oldukları ile kaldılar.

Onlardaki peşmerge ve KRG nefreti emperyalizm nefretinden daha az değildir, çünkü onların sol-sosyalizmi de gerçek değildir, tıpkı yoldaşlıkları gibi.

Şimdi Suriye’de bu gerçekliğe dokunamayan bir sürü ideolojist yine aynı çukurda boğuluyor! YPG’nin mücadelesini, ABD ile, anti-emperyalizm ile gölgeliyorlar ve fakat yurttaşı oldukları sömürgeci Türk devletinin varlığını ve IŞİD ile olan müttefikliğini ve en kanlı ”emperyal” güç olduklarını göremiyorlar, yine yaşamın ve o coğrafyadaki insanların gerçeğine dokunamadıkları ve ıskaladıkları gibi.

Kürt ve Kürdistan düşmanlığında Türk devletinden aşağı kalır tarafları yok, bu yüzden sahada devrimci bir güç arıyorsanız, bunun ete kemiğe bürünmüş hali ”YPG”dir ve ABD’nin ve Rusya’nın yoldaşlığı sizlerin yoldaşlığından daha ‘‘gerçek” ise, önce ‘‘gerçekliğinizi” ve devrimci tarih bilinci ile ”varoluşunuzu” sorgulayın.

Çünkü sıra Türk devletinin işgalci, sömürgeci, soykırımcı egemenliğine geldiği zaman sorgulayacağınız bir ”varlığınız” da kalmayacak ve devrim ve sosyalizm gerçekliği Kürdistanlı devrimcilerin yoldaşlığı ile mümkün olacak, ama sizlerin yoldaşlığı yine olmayacak.