Kürdistan Parlamento Başkanı’nın Son Açıklamaları

602

Kürdistan Parlamento Başkanı Dr. Yusuf Mihemed, boykotta bulunan öğretmen temsilcileri ile yaptığı toplantı sonrası güncel gelişmelere ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Kürdistan Parlamento Başkanı. Dr. M. Yusuf yaptığı açıklamada; “Şu andaki hükümetin Bir parti ve politik büronun hükümeti olduğu, bu hükümetin fesh edilerek yerine ulusal bir iktidar ve hükümetin kurulması ve halkın ‘petrol mafyasına’ kurban edilmemesi gerektiğini” söyledi.

Parlamento Başkanı Dr. Yusuf Mihemed basın toplantısında yaptığı açıklamada; ‘’Şu anda Kürdistan’ da faaliyette bulunan iktidar ve hükümet ulusal bir yönetim değildir, Kürdistan’ da ulusal birliğin sağlanması, birleşik bir Kürdistan’ ın olması için, Başkanlık, hükümet, ulusal bir parlamento ve yönetimin kurulması gereklidir. Bütün tarafların ‘darbeye’ karşı durması  ve İç sorunlarda silahlı güçlerin kullanılmasına karşı tavrı olmalıdır’’ dedi.

Parlamento Başkanı yaptığı konuşmaya devamla; ‘’Şimdi Kürdistan bölgesinde yasal olmayan bir başkanlık var, bundan dolayı bu hükümet fesh edilmeli, bir siyasi parti ve politbüroya değil, halka karşı sorumlu olacak ve parlamentodan güvenoyu alacak yeni bir hükümetin kurulması gerektiğini” ifade etti.

Kürdistan Parlamento Başkanı; “Mesud Barzani’ nin yasal başkanlık süresinin bittiği bir süreçte PDK’ nin politbürosunda aldığı kararla Kurdistan Parlamentosunu işlevsizleştirdiği, Kurdistan’ ın bir parti politbürosunun kararları ile yöneltildiği, kendilerinin kimin çalışacağı kimin çalışamayacağına karar verdikleri, karşı çıkanları Baas rejiminin tankları ile belirlenen Degele sınır kapısına yolladıklarını” ifade etti.

Bugün yaşanılan sorunların çözümü için de;  ‘’İhtiyac duyduğumuz ulusal bir iktidarın kurulması, bütün partilerin görevi bizi savunmaktır ( Kürdistan Parlamentosu ), zira ‘darbe’den sonra birleşik bir Kürdistan Bölgesi kalmamıştır.  Hepimiz yeniden birleşik bir Kürdistan bölgesinin inşaası için çalışmalıyızki Kürdistan Bölge Başkanlığı sorununu çözebilelim, Kürdistan’ a yasal-meşru bir başkan seçelim ve Kürdistan parlamentosu da aktifleştirilip sorumluluğunu yerine getirip Kürdistan’ da denetim görevini yapabilsin.’’

 Federal Irak Parlamento Başkanvekillinin maaşlarınınj Bağdat’ tan sağlanmasına ilişkin de; ‘’Bu istem farklı mecralara kaydırılıyor. Hiç kimse illerin-vilayetlerin federasyonu ve Kürdistan Bölgesinin bölünmesini talep etmemiştir ama şimdi Kürdistan fiilen bölünmüştür.  Kürdistan’da fiili ulusal bir yönetim kalmamıştır, bundan dolayı Bağdat’ tan kamu çalışanlarının maaşlarının verilmesini istemek ihanet değildir. Irak Devlet Başkanı Kürd’ tür, Parlamento Başkanvekilli Kürd’ tür, Kürd’ler Irak Parlamentosunda temsil ediliyorlar ve aktiftirler,  Irak Ordusu, İstihbarat-Güvenlik vs birçok alanlarda Kürdler ortaktırlar, bundan dolayı Kürdistan halkının hakkı ve çalışanların maaş ve bütçesini talep etmek ihanet değildir” dedi.

Kürdistan Parlamento Başkanı Yusuf Mihemed yaptığı basın açıklamasında; ’’Kürdistan Bölgesi sorumlularının Bağdat’ taki saray ve köşkleri için Bağdat bütçesinden ödenek ayrılıyor ve bu sorundan dolayı da Maliye Bakanı ( Hişyar Zebari ) görevden alınıyor. Kürdistan Bölge sorumlularının koruma ve muhafızlarının maaşları Bağdat Merkezi bütçesinden sağlanıyor olması  onlara göre normal de, Kürdistan kamu çalışanlarının maaşları ve Kürdistan halkının hakkını Bağdat’ tan istemek anormal oluyor…! Bizler anlaşmadan yanayız, bizler halkın; petrol mafyasının, sattığı petrolün gelirlerinin ne olduğunu açıklamayanların kurbanı olmasından yana değiliz.”

Dr. Yusuf Mihemed; ‘’Kürdistan Parlamentosunun kendi irade  ve yasal görevi ile hareket etmesinden dolayı bazıları çeşitli suçlamalarla, silahlı güç kullanarak, tarihi görev ve sorumluluktan uzaklaşarak, politbürolarının şubelerinin parlamentoda olmasını istiyorlar ve kendi arzularına göre hareket etmek istiyorlar, ama partilerin geleneği günümüzde aşılmıştır, dünyanın hiçbir yerinde kalmadı. Kürdistan parlamentosunda bürolarının olmasını isteyenler buyursunlar halkın önünde kendilerini deneyip Kürdistan parlamentosuna halkın oyları ile kendilerini seçtirsinler.”

Rojhat Badikî