Kürdistan Halklarına Çağrımızdır!

1136

HDP ve DBP Eşbaşkanlarının, Vekillerinin ve parti çalışanlarının Türk Devleti tarafından tutuklanmaları ve halen devam eden gözaltılar, tüm Kürdistanlılara açılmış bu savaşın yeni bir düzeye çıkartılarak sürdürülmesinin ilanıdır.

Bu savaş ve yeni siyasal kıyım, sömürgeciliğin Kürdistan’da derinleştirilerek yeniden tesis edilmesinin operasyonlarından biridir.

Şehirlerimize son saldırılarıyla 150 bin civarı ev ve işyerini yıkan, 10 binden fazla insanımızı katleden, 1 milyona yakın insanımızı kendi ülkesinde ‘mültecileştiren’ Türk Devleti, yurtseverliğin ana damarları olan kentlerimizi yıkarak, adeta “gövdeyi parçaladım, kafasını da alayım” anlayışıyla HDP Vekillerini tutuklatmış ve parti çalışanlarına yönelik bu furyayı halen gaddarca devam ettirmektedir.

Bu saldırılarla Kürdistan ülkesi ve milletinin siyasal olarak varolma iradesini kırmak istemektedir.

Bu sömürgeci saldırganlık bütün gaddarlığıyla devam etmektedir.

Tüm Kürdistanlılar anti-sömürgeci tutumla bu vahşete milli bir bütünlük içinde ortak bir ruhla karşı çıkmalı ve sömürgeci cephenin karşısında meşru duruşunu göstermelidir.

HDP’nin programatik sorunlarına, bugüne değin izlediği milli olmayan politik yönelimlerine rağmen, ana gövdesini yurtsever Kürdistanlıların oluşturduğu bu partinin salt Kürdistan ülke realitesinden dolayı saldırıya uğradığı bellidir.

HDP üzerinden, onu vareden ulusal gövdeye ve bütünlüğe saldırmaktadırlar. Örgütlü Kürdistan kitlesine saldırmaktadırlar. Yurtsever her kurum ve bireyin buna net tavır alarak sömürgeci saldırganlığı mahkum etmesi ulusal bir görevdir.

PYK (Platforma Yekîtiya Kurdistan) olarak bizim yerimiz daima sömürgeciliğe karşı direnen yurtsever Kürdistan halklarının yanıdır.

Meşru zeminlerde, bulunduğumuz her yerde yurtsever halkımızın yanında yer alacacağız.

Anti-sömürgeci olan herkesi, bağımsız birleşik demokratik Kürdistan için ortak tavır almaya ve bu gaddarlığa karşı durmaya çağırıyoruz.

PYK Yürütme Kurulu