İRAN KOLAY LOKMA DEĞİLDİR!

118

Hussein Erkan & Hasan H. Yıldırım

İran yüzyıllara sarkan bir devlet geleneğine sahiptir. Yerli yerine oturmuş devlet aklına sahiptir. Yeri geldi mi cepheden savaşır, yeri geldi mi uzlaşma geleneğine sahiptir. Çok sinsi bir gelenek sahibidir. Tehlikeyi önceden görüp onu savuşturmak için süreci çok iyi okuyan bir akla sahiptir. Bundan önceki ve bu son ayaklamadan bile halkın yakıp kırmasına karşın çok temkinli davrandığı görülmektedir. Halkın üstüne sert gitmiyor. Nedeni açıktır. Bu hareketlerin arkasında ABD ve Batı’nın olduğunu biliyor. Bunu görmektedir. Uluslararası alanda teşhir olmaması için hata yapmamaya çok özen gösteriyor. Çünkü şunu çok iyi biliyor. Hatanın kendisini uluslararası arenada zor durum da bırakacağını ve ABD ile Batı’nın müdahale gerekçesi olacağını çok net okuyor. ABD ve Batı da bunu görüyor. O nedenle İran’ı hata yapmaya zorlayacaktır. Bu kısa sürede olmayacaktır. Zamana yayacaktır. Fakat işin peşini bırakmayacaktır.

“Leşkere İslam” Örgütü’nün korucu Başkanı Abas Şebek (Ebu Usama)’nın anlattığına göre şu an İran’ın başında olan ekibin “Humeyni Devrimi“ ile bir alakaları yoktur. Hatta ona göre “Humeyni Devrimi“ni tasfiye eden ekiptir. Humeyni’nin İran’da kurmak istediği sistem “tüm din, mezhep, azınlık ve milletlerin özgürlük içinde yaşamayı öngörüyordu.“ Her dinin kendi ibadetini serbestçe yapma ve her milletin kendi milli kurumlarını oluşturup demokratik bir İran hedefliyordu. “Humeyni Devrimi“ Şia tahakkümünü ve Fars milliyetçiliğini ret eden bir sistemdi. Fakat bunu uygulama fırsatı bulamadı. Onunla hareket eder gibi kendilerini gösteren Hameney ile Rafsancani katı Şia ve Fars milliyetçileriydi. İçte örgütlüydüler. Humeyni’nin manevi gücünün ötesinde içte bir örgütlülüğü yoktu. Oysa Hameney ve Rafsancani’nin başında oldukları yıllara dayanan sürdürüle gelen “Hucetiye“ denilen bir örgütlülük vardı. İran devleti’ni ve Şia mezhebini yüzyıllarca idare eden “Hucetiye“dir. “Hucetiye“ İran derin devletinin kendisidir. Militan, gözü kara bir örgütlülüktür. Mantık olarak Hasan Sabah’ın “Cennet Fedaileri“ gibi bir özelik sahibidirler. Ölmek ve öldürmeyi Cenneti garantileyecekleri bir mantıkla eğitilen bir terör örgütüdür. Bu mantıkla yetiştirilen Hameney ve Rafsancani’ye bağlı olan bu suikast ekibi Fransa’dan dönen Humeyni ekibine karşı suikastlara giriştiler. Ayetullah Humeyni’ye bağlı Ayetullah Muntezeri, Mehmedi Muntezeri, Ayetullah Telaxani, Celali Farisi, Muhsini Rizai ve Ahmet Humeyni birer birer suikastlerle yok edildiler. Humeyni’nin torunu Hüseyin kaçırılarak altı ay yer altı mahzenlerinde rehin tutuldu. Rafsancani’nin ekibi tarafından İran meclisindeki Humeynici parlamenterlere karşı bombalı bir saldırı ile 40 kişiyi katlettiler. Humeyni’ye yalan yanlış raporlar verilerek onu yanlış beyanatlar vermeyi başardılar. Sonuç olarak Humeyni’nin altını boşalttılar. Şu anki Molla Rejimini kurdular. Bu rejim iç dinamiklerle tasfiye edilemeyecek kadar İran’da kök salmıştır. Bu ancak içteki muhalefeti her alanda destekleyecek dış bir müdahale ile ancak tasfiye edilebilir. Şu an bu plan uygulamadadır.

İran sıradan bir devlet değildir. Çok örgütlüdür. Supai pastaran ve ordu hariç 8 milyona kadar Şia Milis (Besic) oluşturmuştur. Bu güçle içte tam bir despotizm oluşturduğu gibi bölge devleti konumundadır. Bu gücüyle iç muhalefetle baş edecek güçtedir. Bunun ötesi dışarıya yayılma politika sahibidir. İran bölgede ABD ve Batıya karşı gelecek en örgütlü tehlikeli güçtür. Onun için etkisizleştirilmesi kaçınılmazdır.

ABD ve müttefiklerin şu an İran’a müdahale gerekçeleri henüz tam oluşmamıştır. Şu an olan biten ön yoklama ve yıpratma adımlarıdır. ABD ve müttefik güçler şu an gelişmeleri izliyor. Gelişmeler sonucu Molla Rejimin aşırı uygulamasına karşı yaptırım ve yıpratma adımları atılması düşünülüyor. Ambargo, tecrit ve bunun gibi yaptırımlar.

Kürd, Azeri, Beluci, Sünni Arapların şu an harekete geçmesi istenmemektedir. Önce Fars muhalefeti ile sistem zayıflatılmak istenmektedir. Farslar arasında bölünme sağlanmaya çalışılmaktadır. Diğer millet ve azınlıkların ayrılma değil, sisteme karşı olduğu Fars muhalefetine gösterilmek istenmektedir. Bununla sistem çözülme aşamasına vardığında diğer millet ve azınlıklar harekete geçtiğinde Farsların birlik olma koşulları yok edilmeye çalışılmaktadır.

Kimse şu an başlayan ve süren bu ayaklanmalarla rejimin çökeceğini beklemesin. Çünkü İran içte çok örgütlüdür. Askeri ve istihbari olarak Orta Doğu’nun en güçlü ülkesi konumundadır. Sistem içi bir muhalefet yoktur. Muhalefet ilegaldır. Bu nedenle ayaklanma sistemin reforme etmesini değil, bilakis sistem değişikliğini hedeflemektedir. Buna rağmen devlet katliamlardan kaçınmaktadır. O da işi sürece yayacaktır. Bu arada halkı katletmekten öte muhalefetin önderlerini tek tek avlamaya çalışacaktır. Tıpkı bir önceki ayaklamalarda olduğu gibi.

Bunun yanı sıra güçlü uluslararası açık ve gizli desteğe sahiptir. Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkeler kolay kolay Molla Rejimin gitmesine seyirci kalmayacaklardır. Fransa ve özelikle Almanya ile çok yönlü ticari ilişkileri gelişkindir. Bu nedenle bu ilişkilerin sürmelerinden yanadırlar. Dahası İran, Rusya için önemli bir müttefiktir. Tüm gücüyle İran’ı destekleyecektir. Yanı sıra İran’ın coğrafik olarak işgal edilmesi kolay değildir. Jeostratejik bir konuma sahiptir. Kendisini çevreleyen tüm devletler ABD karşıtı bir politikaya sahiptir.

Bu nedenlerden ötürü İran, ABD ve müttefikleri için kolay lokma olmayacaktır. Bu arada İran’ın yapacağı hatalar üzerinde ambargolar ağırlaştırılacaktır, tecrit çemberine alınacaktır. Bu da İran’ı zor durumda bırakacaktır.

İran’da korkunç bir açlık vardır. Baskı ve zulüm ötesinde halkın yaşam koşulları açlık sınırına dayanmıştır. Fakat Molla Rejim yetkililerin İran’ın servetini çalıp çırptığı işin bir başka boyutudur. Bu boyut ABD ve müttefikleri tarafından şimdiden çok güzel işlemektedir. Hangi İran yetkilinin ne kadar parası var ve nerede yatılıdır hesabı ortaya dökmeye başlandı bile. Bunu basın ve yayın yoluyla İran halkına duyurulmaktadır. Bu halkın sisteme karşı kin ve nefretini daha da artıracaktır. Bu durum da ne halk artık Molla Sistemi altında yaşamak isteyecektir, ne de Mollalar eskisi gibi sistemi sorunsuz götürebilecektir. Bu çelişki giderek derinleşecektir. Zaman zaman ayaklanmalar, suikastlar şeklinde devam edecektir ki dış müdahale oluncaya kadar uzun bir süre yaşanacaktır. Bu süreç yılları alacaktır. Ama her halükarda GOP uygulanılacak ve İran Molla Rejimi tasfiye edilecektir.

3 Ocak 2018