İkinci Cezayir Antlaşması Kürdistan Kapılarında

1104

Rojhat Badikî

IŞID’ ın Katar-Suudi ve Türkiye projesi olduğu artık bilinen bir gerçekliktir. İran-Suriye-ve Irak Şii cephesine karşı kurulan bir Sünni cephesidir. Sayın Mesud Barzani’ nin Katar ve Suudi Arabistan’ı ani ziyereti Danagas ve Sünnii Cephesi ve Türk askerlerinin Musul’la girmesi  ile ilgili bir gelişmedir. Sünni cephesi, Şii’ lerin Irak ve Suriye’ deki etkinliklerini sınırlama ve Sünni Arapları öne çıkarma ve Kürtleri bölmek için oluşturulan taksiksel bir ittifaktır. Türk askerinin Musul yakınlarına yerleştirilmesi Sünii Cephenin Şii cephesinin etkinliğine karşı bir hamledir.

İki cephe arasında gel-gitleri yaşayan Kürtler, ulusal stratejik bir programları olmadığı için bu tepişmenin içinde boğulacaktır.

Ortaya atılan bağımsızlık-Bağımsız Kürdistan sloganları manipülasyon amaçlıdır. Kürdistan’ da iç gelişmeler-cepheleşmeler, bu konuda önemli ipuçlarını vermektedir. Kürdistan’ da Bağımsız Kürdistan’ ın inşaasına yönelik tek bir ulusal adım atılmadığı gibi, iç çelişkilerin daha da derinleşmesi için bütün kozlar ortaya sürülmüş, ulusal kurumlar tatil-işlevsizleştirilmiştir. Buna rağmen manipülasyonlar öyle bir hadde getirildi ki neredeyse ‘Türkiye’ yi Bağımsız Kürdistan’ın hamisi’ ilan edecek bir pozisyona geldik.

Daha öncede birçok kez dile getirdim, PKK-YNK ve PDK basınları arasında fark yoktur. İktidarın basına sahip olması, büyük bir tehlikedir. Demokratik ülkelerde ya da yüzünü demokrasiye çevirmiş ülkelerde bu tür ilişki, basın-ticaret iç içe geçmişliği yoktur. Erdoğan ve ailesinin konumunu eleştiriyoruz ama kendi içimizde yaşanılan benzer gelişmeleri es geçiyoruz. Bu tür ilişkilerin egemen olduğu ülkeler diktatörlükle yönetilen ülkelerdir bu tür ülkelerde iktidar-basın-ticaretin iç içe geçmişliğine rastlanılır. Güney Kürdistan’ da yaşanılanlar tam da bu yöndedir. Bağımsız Kürdistan kaygısı olanların buna karşı bir duruş sergilemeleri gerekir. Bu yönde sergilenilecek bir tutum, vatan hainliği ya da kişi, aile, grup ve parti düşmanlığı değildir. Kürdistan kaygısı bu tür eleştirileri zorunlu ve kaçınılmaz kılmaktadır.

Kürdistan halkının kaderinin belirlendiği bir süreçte, Kürdistan parlamentosu işlevsizleştirilmiş, Kürdistan Hükümeti etkisizleştirilmiş, Şii ve Sünni cephe arasında bölünmüş bir Kürdistan politik dünyasının tutumları karşısında ‘’ Bağımsız Kürdistan ‘’ sloganlarının hiç bir gerçekliği yoktur. Şiilerin etkinliğini kırma temelinde oluşan Katar-Suudi ve Türkiye ittifakı en az Şii ittifakı kadar Bağımsız Kürdistan karşıtıdır. Sanırsam 2. Cezayir antlaşması kapımızda bekliyor….. Tutumumuz davranışlarımız iç sorunları ortadan kaldıracak ya da asgariye indirecek yönde olmalıdır.