İÇİMİZDEKİ DÜŞMAN

207

Ahmet Zeki Okçuoğlu

Barzani hiçbir zaman bağımsızlıkçı olmadı ve onun son birkaç yıl içinde kullandığı bağımsızlıkçı retorik kesinlikle samimi değildir.

Barzani, samimi olsaydı, bağımsızlık ilanının iç ve dış şartlarını hazırlar, ondan sonra adım atardı.

Bugün Güney Kürdistan’da yaşanan felaketin başta gelen sorumlusu, ön şartlarını hazırlamadan bağımsızlık sözünü ortaya atan ve sözünün arkasında durmayan Barzani’dir.

Kimse Barzani’nin suçunu ona buna yükleyemez.

Milli birliğini kurmayan, aksine milletini düşman kamplara bölen; milli birliğin tek kurumu olan parlamentoyu kapatan ve kurduğu hanedanlık rejimini diktatörlükle taçlandıran ve bu yüzden ülkede iç savaş ortamı yaratan; çeyrek yüzyılı aşkın iktidarı süresince Kürdistanın devletleşmedik yönünde tek icraat göstermeyen, Kürdistanın güvencesi olan milli orduyu kurmayan; halkının sınırlı gelirini talan eden ve halkının düşmanlarına peşkeş çeken ve bu yüzden memurunun ve askerinin maaşını ödeyemeyecek duruma düşen ve halkını sefalete mahkum eden; Kürdistanın dostlarına düşman, düşmanlarına dost diyerek Kürdistanın tek teminatı olan Amerika’yı karşısına alan ve sırtını İran ve TC’ye ve onların Kürdistan politikasını uygulayan Rusya’ya dayayan; zamansız ve zeminsiz olarak ortaya attığı bir içi boş bağımsızlık retoriği yüzünden ülkesinin büyük bir kısmının işgal edilmesine, Kürdistanın dostları sayesinde zorlukla elde ettiği siyasi hakların büyük bir kısmının kaybına neden olan bir adam için değil bağımsızlıkçı Kürt demek bile caiz değildir.

Barzani doğru hesap yapamadığı için değil, bilerek ve isteyerek bu felakete yol açtı.
Çünkü Barzani Kürtlerin değil, Rusya, TC ve İran’ın projesini uyguluyor.
Bu üç Kürt düşmanının amacı, Kürtlerin, tek teminatı olan Amerika ve Avrupa’yla arasını bozmak…

İç de dış şartlarını hazırlamadan ve zamansız bir şekilde Barzani’nin içi boş bir bağımsızlık sözünü ortaya atmasının neden bu…

Kürt düşmanları bu projeyi Barzani’ye uygulattı.

Barzani’nin bu projeyi uygulamayı kabul etmesinin özel nedenleri de var: kurduğu hanedanlık diktatörlüğünü korumak; bu sayede yaptığı yolsuzlukların hesabını vermekten kurtulmak.
Barzani’nin Amerikan düşmanlığının asıl nedeni budur.

Çünkü Amerika ondan, kurduğu hanedanlık diktatörlüğüne son vermesini ve yolsuzlukların soruşturulmasını istiyordu.

Barzani, tarihe hırsız bir diktatör olarak geçmemek için Kürt halkının en büyük kutsalı olan bağımsızlık idealini istismar ediyor.

Mesele tamı tamına bundan ibarettir.

Kürdistan çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir kaderine el koyan Barzani ve Talabani hanedanlığı yüzünden bir arpa boyu yol alamadı.

Bu iki hanedanlık, Kürdistan’ın çıkarları söz konusu olduğunda Kürtleri kamplara ayırarak çatıştırıyor, Kürdistan’ın düşmanlarına hizmet söz konusu olduğunda da sarmaş dolaş oluyor.
Kürdistan, Barzani ve Talabani hanedanlığından kurtulmadıkça, değil bağımsızlık ilan etmek, Irak anayasasının tanıdığı Federal Bölge bile olamaz.

Bu iki hanedanlık yüzünden Kürdistanın federal bölge bile olamadığı tecrübeyle sabittir.
Kürdistan’da acil görev milli-demokratik bir sistemin kurulmasıdır.
Bu konuda en büyük görev Kürt aydınlarına düşüyor.
Aydının görevi, Barzani ya da Talabani hanedanlıklarının yaptığı ihanete kılıf uydurmak değil.

09 Kasım 2017
Ahmet Zeki