Güney Kürdistan Önderliğinin Bağımsızlık Projesi Var mı?

269

Rojhat Badikî

Şüphesiz, bu süreçte İslam Devleti-IŞID’ a karşı verilen savaş Kürd önderliğinin birçok hata ve yanlışlıklarını örtüyor. Uluslararası alanda Kürdistan halkına verilen destek; Kürd önderliğinin diplomatik faaliyet ve başarılarından ziyade Kürdistan Pêşmergelerinin İslam Devleti-IŞID teröristlerine karşı verdiği destansı mücadelenin ürünüdür.

Eğer Kürd önderliğinin Kürdistan Pêşmergelerinin savaş cephesinde gösterdiği mücadele yeteneğini içte farklılıklarını uyuma dönüştürüp ulusal kurumlarını aktifleştirip, uluslararası alanda diplomatik faaliyetlerinde gösterebilseydiler, bağımsız Kürdistan’ın kurulma durumu bir realiteye dönüşürdü.

Eğer Kürdistan’da yaşanan iç sorunlar çözülmez, Kürdistan siyasi parti önderliklerindeki gereksiz bölünme, farklı cephelerde konumlanma, medya yolu ile birbirlerini suçlamave cevap yetiştirme devam edip birleşik ulusal stratejik bir plan ortaya konulmazsa, ne yazık ki Kürdistan halkının yiğitleri Kürdistan Pêşmergelerinin kanını heder etme riskini oldukça yükseltecektir.

Kürd siyasi önderliği ve Kürd siyasi partilerin bölünmüşlüğü uluslararası alandaki diplomatik ilişkilere de yansıyor. Kürdistan’ dan heyetler Washington ya da herhangi bir ülkenin başkentini ziyaret ediyorlarsa Kürdistan hükümetini temsil etmek, onun plan ve projelerini savunmaktan ziyade kendi parti çıkarlarının savunucusu gibi bir pozisyona düşüyorlar.

Doğal olarak bu tür faaliyetler şu soruyu masaya yatırıyor; Kürdistan’ da Kürdistan halkının ulusal haklarını savunan hükümet var mı? Siyasi parti ve önderleri ulusal stratejik hedefler yerine, Kürdistan’ da hükümeti kendi partisel siyasi, ekonomik vs çıkarlarını korumak ve bu çıkarlar doğrultusunda bir koz olarak kullanıyorlar!

Kürdistan’ daki bu çarpıklık ulusal çıkarlar ile bireysel ve parti çıkarlarının harmanlanması, ulusal bölünmüşlük Washington’ daki dost ve düşmanlarımızı da afallatıp düşündürmektedir. Washington’ daki karar mercileri; Kürdlerin ayrılıp Bağımsız Kürdistan devletini mi kuralım yoksa Bağdat’ la birlikte hareket edelim cepheleri arasında kimi dinleyecekleri konusunda kararsızdırlar.

Kürdistan siyasi önderlerinin vaat ettikleri  ‘’Bağımsızlık referandumunu ‘’ gerçekleştirmemeleri, Kürdistan bağımsızlık söylemlerini itibarsızlaştırarak gözden düşürmüştür. Güney Kürdistan siyasi önderliğinin gerek referandum ve gerekse Kürdistan’ın bağımsızlığı yönünde verdiği demeçler; söylemi aşıp pratik bir uygulamaya dönüşmemiştir.

Eğer bağımsız Kürdistan konusunda mevzi kaybı olursa; geçmişte Batı’nın hata ve ihanetinden kaynaklanan kayıplar, bu kez bizim tutum ve tavırlarımızdan kaynaklanmış olacaktır.

Kürdistan Siyasi önderliği ulusal bir konseye paralel stratejik bir program oluşturup Kürdistan, Ortadoğu ve uluslararası alandaki değişimleri analiz edip, gelişmeleri Kürdistan bağımsızlığına gidecek bir doğrultuya yönlendireceğine, gelişmelerin gerisinde, gelişmelerin izleyicisi, olaylara karşı eklentisel tavır ortaya koyan bir tutum sergiliyor.