GORRAN-YNK Toplantısında Bağımsız Kürdistan ve Kerkuk Konusunda Alınan Kararlar

877

1- Ortak önderliğin düzenli bir şekilde toplanması, YNK-GORRAN arasından imzalanan program maddelerinin uygulanması için ortak komite-yürütme mekanizmaların oluşturulması.

2- Toplantının ana gündemi toplumsal sorunlar ve halkın ekonomik sorunların çözümü ve iyileştirilmesi.

3- Kürt halkı ve Kürdistan topraklarının birliğinin sağlanılması için iki idareli yapının ortaya çıkardığı sorun ve etkilerinin ortadan kaldırılması.

4- Kürdistan hükümetinin kurum ve kuruluşlarının ulusal eksende inşaa edilmesi ve tarafların yapacakları antlaşma ile gerçek katılım ve ortaklığın kurulması.

5- Kürdistan’ ı sarmalayan sorunların çözümü için taraflar arasında ortak mutabakatın sağlanılması için diyalog ve çabaların yoğunlaştırılması varılacak antlaşma çerçevesinde, Kürdistan’ ın karşı karşıya olduğu sorunlara karşı ortak savunma mekanizmaların oluşturulması.

6- Ulusların kendi kaderini tayin hakkı ve referandum yapılarak Kürdistan’ın bağımsızlığının ilan edilmesi. Bu konuda hazırlıkların yapılması ve uygun koşullarda yaşama geçirilmesi.

7- Kerkuk, Kürdistan’ ın ayrılmaz bir parçasıdır, burada yaşayan diğer halkların haklarının korunması ve bu doğrultuda Kerkuk’un bağımsız bir bölge olması için yapılan tüm çalışma ve çabaların rededilmesi karar altına alınmıştır.

Not: GORRAN ve YNK bu gün ( 14. 06. 2016 ) Nawşirvan Mustafa ve Hêro Îbrahîm Ahmed Başkanlığında Süleymaniye de toplandı.

Rojhat Badikî