Gorran Hareketi Sözcüsü Dr. Şoreş Haci Kürdistan’daki Gelişmeleri Değerlendiriyor

1063

Awêne gazetesi   24 Ocak tarihinde   Gorran hareketi’nin Sözcüsü Dr. Şoreş Haci ile   bir söyleşi yaptı.  Söyleşiyi çevirerek   okuyucularla paylaşmak istiyorum.(Aso Zagrosi)

Awêne:   Aktüel olarak   Kürdistan’ın durumunu nasıl görüyorsunuz? Gorran’ın planı varmı?

Dr. Şoreş Haci:   Biz   Gorran Hareketi olarak   Raperin sonrası yuva yıkıcı   iç savaş hariç tutulursa,   hiç bir zaman Kürdistan’ın durumu     bu kadar kötü olmamıştı. Her şeyden önce   iki önemli kurum olan Kürdistan Başkanlığı ve Kürdistan Parlamento Başkanlığı iflic edildi.   Hükümeti ve   faaliyetlerini kontrol   görevi olan en yüksek kurum olan Kürdistan Parlamentosu   işlevsiz hale getirildi.   Kürdistan Bölge Başkanlığı   yasal süreci 19 Ağustos’ta bitmiştir. Bu açıdan bölge başkanı yok ve   siyasal bir boşluk oluştu. Diğer yandan   ise Daiş savaşı Kürdistan Bölgesinin yakasına yapışmış   ve 10 binlerce kahraman Peşmerge toprak, su ve vatanı savunmak için savaş cephelerinde   ön saflarda   savaşıyorlar.   Mali ve ekonomik kriz   Kürdistan’ın tüm bireylerini sarmış durumdadır. Eğer siyasi sorunlar partileri de   kapsamışsa bu da kendilerinin   siyasetinden kaynaklanıyor. Siyasi açıdan Kürdistan siyasi partileri kendi içinde barışık değil, görüşme ve birlikte   yok.   Milletimizin gelecekte yararlanabileceği   sağlam siyasi bir programı birlikte   oturarak   oluşturamıyoruz. Bağdat ile ilişkilerimiz kötüdür.   Kürdistan’ın diğer parçalarındaki Kürdlerle ilişkilerimiz kötüdür.

Siyasal alanda   iki cephe oluşmuş.   Bir cephe   İran, Suriye, Bağdat ve Rusya’dan oluşuyor. Diğer cephe ise   Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Amerika’dan oluşuyor.   Bu cepheler mücadelelerini Kürdistan sahası üzerine sürdürüyorlar. Kürdler bu oyunda   oyun kuran değil, oynatılandır. Bundan daha   kötü olan   düşünemiyorum. Halkımızın geleceği için berak ufukların olduğu bu ortamda, hiç bir amaca varmamak için biz kendi elimizle   ufkumuzu karartık.

Awêne: Sözünü ettiğiniz bu sorunların birinci   derecede sorumlusu kim?

Dr. Şoreş Haci:   Kürdistan Bölge halkının karşı karşıya kaldığı sorunların bir kesiminden kimse   sorumlu olmayabilir.   Daiş ile yapılan savaş   Daiş’ın suçudur.   Ekonomik ve mali kriz   petrol fiyatlarının   düşüşü ile ilgilidir. Fakat,   ortaya çıkan sorunların büyük bir kesiminin   sebebi   hükümeti ve Kürdistan Bölge iktidarının yanlış politikalardır. Raperin’den   şimdiye kadar   hem siyasi, mali ve ekonomik olarak ve hem de politikaların oluşturulması,   Dış ilişkiler ve hem de halka güvenmemek ve vatandaşların istemlerini kulak ardı etmek   gibi olaylarda   20 yıllık Kürd iktidarı Kürdistan’da yaşanan bu krizin esas   sorumlusudur.   KDP geçmişte Kürdistan siyasetinde   yenilgi almış yanlış mantıkla   siyaset yapıyor ve yine aynı mantıkla siyaset ile ve diğer taraflarla   muamele yapıyor.

Awêne:   Kısa bir   süre içinde   Gorran’ın Civatî Niştimanî’sinden 3 kişi istifa etti. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dr. Şoreş Haci:   Bu   örgüt ile ilgili bir sorundur ve dünyanın her tarafında oluyor. Bu tip gelişmeler   normal ortamlarda ve   olağanüstü   durumlarda da gündeme geliyor. Görevlerinden ayrılan 3 kişi   belirli tek bir nedenden dolayı değil,   her biri farklı nedenlerden, her biri farklı bir geri plandan dolayı   görevlerinden ayrıldılar.   Siyasi İlişkiler Odasının Sorumlusu dışında, diğer iki kişi görevlerinden ayrıldılar Gorran’dan değil.   İki kişi   kendilerini Gorrancı   görüyorlar.   Bu durum çok normaldır. Başka bir sebep ise   biz yeni bir partiyiz ve 2009 yılında kurulduk. Belki yoldaşlarımızı   iyi denemedik ve belki   yoldaşlarımız   sivil çalışmaları denememişlerdi. Bu uzun bir kervandır ve önümüzde çetin yollar var. Umudumuz o ki amaçlarımıza   kısa bir zamanda ulaşırız. Bu kervan uzun   bir kervandır, terk edenlere ellerine sağlık ve uğurlar olsun diyoruz, bazıları terk eder daha fazlaları Gorran’a katılıyor.

Awêne: Taraftarlarınız şurada yada   burada ve sosyal medyada   Muhammed Haci’nın Gorran’dan atıldığını söylüyorlar. Siz bu konuda ne   diyorsunuz?

Dr. Şoreş Haci:   Civatî Niştîmanî Gorran’ın sekreteri bir açıklama yaptı. Bu açıklama da   iki ay önce   Muhammed Haci   Civatî Niştîmanî Gorran’ın   üyesi olmadığı kendisine bildirildi ve   Civatî’ın hiç bir toplantısına alınmadı deniliyor.

Awêne:   Niçin uzaklaştırıldı?

Dr. Şoreş Haci: Civatî Niştîmanî Gorran   onun   Gorran’ın sade bir üyesi olarak kalmasından yanaydı ve bu durum bizim   örgüt işleriyle ilgilidir.

Awêne:   Nawşirwan Mustafa’nın yokluğu Gorran Hareketi’nin üzerine   hangi ölçüde etkisi oldu?

Dr. Şoreş Haci: Kuşkusuz Nawşirwan Mustafa karizma sahibi bir kişi olarak yeri Kürdistan siyasetinde ve   Gorran Hareketinde açıktır. Kimse bunu inkar etmiyor.     Nawşirwan Mustafa’nın yokluğundan dolayı yaşanan gelişmelerin kötü bir yol aldığı meselesine katılmıyorum. Gorran Hareketinin siyasi bir programı vardır.   Nawşirwan Mustafa burada olsa da olmasa da biz o programı uyguluyoruz. Tam tersi   bu kriz de Nawşirwan Mustafa’nın burada   olmaması iyi oldu. Bu durum tüm arkadaşlar için bir tecrübe oldu. Nawşirwan Mustafa olmadan da   işlerin yürüye bileceğini gösterdi. Nawşirwan Mustafa ebediyen başımızda olmaz.   Nawşirwan Mustafa bu kriz de burada olsaydı yine fazla bir değişiklik olmayacaktı. Nawşirwan Mustafa’nın   Musa’nın sihirli asası yok   tüm olumsuzlukları ortadan kaldırsın. Nawşirwan Mustafa’nın geri dönmesi meselesine gelince hiç kimse   ne zaman   geleceğini bilmiyor. Fakat,   eğer   her hangi bir an dönmesi gerekirse dönecektir.

Awêne:   Diyorlar ki   Nawşirwan Mustafa Londra’da  siyasi liderleri karşılamak amacıyla   bir divan   hazırlamış?

Dr. Şoreş Haci:   Nawşirwan Mustafa   sağlık sorunlarını çözmek için yurtdışına   gitti. Şimdi durumu iyidir ve sağlık durumu da iyiye doğru gidiyor. Nawşirwan Mustafa’nın   Kürdistani siyasi çevrelerinde ve bağımsız kesimlerden   dostları vardır.   Kapıları kapatıp   kimse ile   görüşmemezlik yapamaz. Bu görüşmeler   Kürdistan durum, bölge ve Gorran ile ilişkilidir. Halkı görmesi gerekiyor.

Awêne:   5 aydan beri   Nawşirwan Mustafa   5 kelime etmedi.   Gorran bu sessizliği destekliyor mu?

Dr. Şoreş Haci: Nawşirwan Mustafa sessiz kalmadı ve sessiz kalmayacak.   Gerektiği her zaman   söyleyeceği sözleri söyler.

Awêne:   Sizin diğer   3 taraf ile müttefikliğiniz vardı, fakat YNK ne sizin ve   ne de KDP’nin kalbini kırıyor. Gelişmeler nereye doğru gidiyor?

Dr. Şoreş Haci:   Biz müttefik değildik. Biz Yekgirtu ve Komel ile birlikte   4 yıl boyunca     muhalefette birlikteydik. Ortak bir plan çerçevesinde   ortak faaliyetlerimiz vardı. Aynı siyasi tavıra sahiptik. 8. Kabineye girdiğimiz zaman bizim YNK, Yekgirtu ve Komel ile Kürdistan Başkanlığı Yasasını güncelleştirme   konusunda  ortak bir projemiz vardı. Biz müttefik değildik. Yalnızca bizim ortak bir projemiz vardı. Aktüel olarak bu 3 taraf   söz konusu projeye bağlı olduklarını   söylüyorlar. YNK   bizimle mi birlikte olur, KDP ile mi   birlikte olur, ikimiz ile mi birlikte olur   Gorran Hareketine   göre YNK   özgürdür   KDP ile anlaşmaya.. Gorran Hareketi   YNK’nin   bizim ile ilişkilerinden dolayı siyasi hiç bir siyasi kararı vermeyeceği anlamına gelmez. YNK tüm siyasi kararlarından   serbesttir.

Awêne:   YNK ve KDP’nin müttefik   olmasından korkmuyormusunuz? Siyasal alanda   size zarar vermez mi?

Dr. Şoreş Haci: Biz muhalefette olduğumuz zaman kimseden korkmadık. Hükümette olduğumuz zaman kimseden korkmadık. Bize dayatılan bu ortamdan   korkmuyoruz. Gelecekte de kimseden korkmuyoruz.   Bir bir mesajın sahibiyiz ve bu mesajın tüm Kürdistan için olduğunu düşünüyoruz.

Awêne:   Gorran’ın mesajı YNK, Yekgirtu ve Komel için de mi?

Dr. Şoreş Haci: biz onların   Kürdistan Başkanlığı Yasasının   güncelleştirilmesi hususunda bizim ile birlikte memnun oluruz. Bizim ile birlikte olmasalar dahi   serbestler ve ellerine sağlık diyoruz. Onlar ne yaparlarsa ne   yollarını   tıkarız ve   ne de yakınırız.

Awêne:   Kürdistan bağımsızlığ   meselesi   şurada yada burada   bir kart olarak gündeme geliyor. Siz bu kriz ortamında devlet olayına nasıl bakıyorsunuz?

Dr. Şoreş Haci: Gorran Hareketi ve Gorran hareketini oluşturan bireylerin   bırakın Kürd devletini eleştirmeleri, Kürd devleti ve Kürd devletinin kurulması bizim umudumuzdur. Bu yapılanlar müzayededir.   Biz kimsenin elini tutmamışız. Gorran bağımsızlık meselesini müzayede ve particilik için kullanmıyor. Ulusal birliğimizi kurmalıyız ve ulusal kurumlarımızı kurmalıyız. Kürd devleti vatandaş ile iktidar arasında samimi ve açık sözlülük üzerine inşa edilmelidir. Bu Gorran’ın düşüncesidir. Gorran’ın bu düşünceleri, Kürd devletinin kurulmasından söz eden  diğerlerinden farklıdır. Kürd devletinin kurulmasını kullananlara kimse elinizi tutmamıştır, buyurun kurun ve biz de size destekleyeceğiz.

Awêne:   Eğer Barzani Kürd devletini ilan ederse siz destekleyecekmisiniz?

Dr. Şoreş Haci:   Bizim kimse ile şahsi sorunumuz yok.   Eğer   yarına   ertelemese   bugün ilan ederse kendisini destekleriz.

Awêne:   12 Ekimden sonra KDP, Parlamento Başkanı ve bakanlarının işine son verdi.   Sizin bu sorunları çözmek için son tavrınız ve tavrınız nedir?

Dr. Şoreş Haci: Bizim ne bir şartımız ve ne de bir ön şartımız var. KDP Politbürosunun kararı Kürdistan’daki en üst meşru kurumu   felç etti. Biz   Parlamento’nun meşru zeminine dönmesini istiyoruz. Parlamento yasaları çıkarma yeri ve Kürdistan halkı için programların oluşturma yeri olsun. Gorran bunu isterken bir kaç bakanının yerini alma sevdalısı değildir. Kimse bu hükümette kıskanmıyor. Siyasi partiler arasındaki çelişlerden dolayı işlevsiz kalan bir hükümettir. Halkın hükümette   güveni kalmamıştır. Hükümet çalışanların maaşlarını   dahi veremiyor. O kadar sevdalı değiliz bu hükümette girmeye. Bu hükümete girdiğimiz zaman da     tüm kriz ve sorunları biliyorduk. Fakat vatani görevimizin bir gereği olarak bu hükümete omuz verdik ve diğer taraflarla birlikte krizden çıkmak için  bir reform programını   hayata geçirmek istedik.

Awêne: Parlamento Başkanı’nın işinin başına dönmesi için   Bakanlarınızı kurban mı ediyorsunuz?

Dr. Şoreş Haci:   Benim amacım o değil. KDP’nin yaptığı Kürdistan Bölgesinde   meşruyetin ortadan kaldırılmasıdır. Parlamento meşruluğuna   yeniden kavuşmalıdır. Gorran göre   Kürdistan hükümeti ve bakanlar kurulu diye bir şey kalmamıştır.

Awêne:   KDP, Gorran’ın   petrol dosyasından haberdar olduğunu söylüyor. Maliye bakanı da haberdar olduğunu söylemişti?

Dr. Şoreş Haci: Tam tersi Maliye Bakanı borularla   Ceyhan üzerine gönderilen petrolden ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın Maliye bakanlığının kontosuna gönderdiği paralardan   haberdar olduğunu söyledi. Onu petrol dosyasının detayları hakkında bilgi sahibi olduğunu söyeleyen YNK’li bakanların eski ve yeni yardımcılarıydı. Ne eski de, ne aktüel durumda ve   ne de gelecekte   gümrüklerde pay sahibi olmasını düşünmedik ve düşünmüyoruz. KDP ve YNK   şirketleri aracılığıyla   petrol pazarında   ortaklar.

 Awêne Gazetesi-   Binar Hidayet

Çev: Aso Zagro