“EN KÖTÜ DEVLET DEVLETSİZLİKTEN İYİDİR”

648

Ahmet Zeki Okçuoğlu

Dağarcığı birkaç şablon cümleyle sınırlı olan Barzanicilerin ağzından düşürmediği sözlerden biri de budur.

İki nedenle bu söze katılmıyorum: birincisi, kötü bir devlet, devletsizlik kadar kötüdür; ikincisi, Güney Kürdistan’da zaten bir devlet var, hem de en kötüsünden.

Kötü bir devletle, devletsizlik arasında tercihte bulunmak, kırk katırla kırk satırdan birini seçmekten farksızdır.

İkisinden birini tercih etmenin Kürtlere sağlayacağı hiçbir kazanç olamaz.

Ağır bir baskı altında bulunan Kürdistan’ın kuzey, doğu ya da batı parçası için söylense bir ölçüde bu söz mazur görülebilir.

Güney Kürdistan için aynı şey söylenebilir mi?

Bunun içinde de Kürdistan’ın bu bölgesi için, devletsizlikle kötü devlet arasında bir tercihte bulunmak gibi bir mecburiyetten söz edilemez.

Yukarıda da belirttiğim gibi orada zaten kötünün kötüsü bir devlet var. Barzaniciler devlet deyip yırtınıyor ama onun ne olduğunu gilmiyor. Bu yüzden Güney Kürdistan’ın devlet statüsüne sahip olduğundan bihaber.

Güney Kürdistan, 1991’den yeni Irak anayasının yürürlüğe girdiği 2005 yılına kadar fiilen, ondan sonra da hukuken devlet statüsüne sahip bulunmaktadır.

Devlet konusunda mangalda kül bırakmayan kaç barzanici açıp Irak anayasasını okudu?
Yeni Irak anayasasında Güney Kürdistan’ın statüsü “federal bölge” olarak tarif edilmiştir, ki idari anlamda fedaralizm, devlete tekabül eder.

Devlet olmak için bağımsız olmak şart değil. Günümüzde federal bir çok devlet var.
Ayrıca Güney Kürdistan Anayasa taslağında da ‘Kürdistan Federe Devleti’ hükmü yer almaktadır.

Anlayacağınız Güney Kürdistan devletleşme sürecini hukuken çoktan geride bırakmış bulunuyor. Bunun için Barzani’nin yeniden onu ilan etmesine gerek bulunmuyor.

Şu anda Kürdistan’ın Güney parçası için söz konusu olan bağımsızlık ilanıdır.
Güney Kürdistan fiilen federalizmin de ötesinde konfederal bir statüye sahip bulunmaktadır.

Ordusu olan, bağlı olduğu devletten bağımsız olarak diplomatik faaliyet yürüten, antlaşmalar yapan bir devletin adı federe de olsa fiilen o ‘konfederal devlet’ statüsüne sahiptir.

Bunları söylerken, Güney Kürdistan’ın haline şükredip bağımsızlıktan vazgeçmesi gerektiği fikri savunuyor değilim.

Aksine ben kendimi bildim bileli Kürdistanı’ın bağımsızlık ve birliği için mücadele ettim ve halen de ediyorum.

Tek emelim Bağımsız ve Birleşik Kürdistan’ın kurulduğunu görmektir.

Ancak Barzani’nin gittiği yolun çıkmaz olduğunu ve bunun Kürdistan davasına büyük bir zarar vereceğini görüyorum.

11 Ağustos 2017