DİL ve KÜRT DİLİ

577

Ahmet ÖNAL

Dil kimliktir! Akıldır! Tarihtir! İletişimdir! Sohbettir! Tattır! Histir! Sestir! Sesleniştir! Hasrettir! Özlemdir! Ahenktir! Sanattır! Edebiyattır! Duruştur! Sevgidir! Kindir! Savaş ve barıştır! Gülüştür. Neşedir! Haykırıştır! İmdattır! Ülkedir!..

Dil, tüm insani özellikleri kendisinde toplar ve ifade eder. Tabiî biliyorum ki sizler de dilin ne olduğunu yaşamınızın bir parçası olarak biliyorsunuz. Ancak bilmeyenler de dilin maharetlerini iyi bilsinler istedim.

Hepimiz bilmeliyiz ki dil, ağzımızın içindeki sıradan kırmızı bir et parçası asla değildir. Zira dil insan olmanın ta kendisidir. Dilimizi elimizden almaya kalkanlar herşeyimizi alıkoymaya kalkmış oluyorlar.

Dilin üzerindeki zulüm, en büyük zulümdür.

Dilkırımı, soykırımdır…

Dilin eritilmesi, asimilasyondur. Annesiz, babasız, kardeşsiz, eşsiz, çocuksuz yaşanabilir, ancak dilsiz asla yaşanmaz. Başkansız, lidersiz, yoksul da yaşanabilinir, ancak dilsiz asla yaşanmaz. Tek sözcükle; Dilsiz yaşam olmaz…

Dilin yasaklanması, engellenmesi, öldürülmesi, aşağılanması, saygı gösterilmemesi, insanın varlığına karşı saygısızlıktır. Dil insan olmanın ve insanlığın en büyük varıyatıdır. Dili yok saymak, yok etmek insanlığı yok etmeye teşebbüstür, teammüden insanlığı öldürmektir, en büyük cinayettir…

Herhangi bir dilin gelişmesinde katkısı olanlar, insanlığın gelişmesine katkı sunar. Bir dilin yok olmasının önüne geçenler, insanlığın en büyük devrimcileridirler ve insanseverdirler….

Dil yaygın kullanıldıkça, okundukça ve yazıldıkça yaşar ve derinlik kazanır. Sokakta çocukların oyunlarında, ağlamalarında, kavga ve neşelerinde kullanılmayan ve konuşulmayan, okullarda eğitimi yapılmayan dil yok olmaya terkedilmiş ve yok olmasına kastedilmiş dildir.

Aydınlanma dilin gelişimiyle başlar, dil ile olur!

Bu eksikliği gidermeye çalışmayan okur-yazarlar o toplumun aydını, hatta insanı bile değildir.