Demokrasi Herkese Lazım

495

Bahoz ŞAVATA

Jenoside uğrayan coğrafyalarda yeniden eski sosyal yapıları inşa etmek pek mümkün değildir.

Lakin bu kıyıma uğrayan topluluklara haklarını teslim etmek en medeni tavırdır.

Çünkü önemli olan geleceğin dünya insanın yaşamsal değerlerini insani ve onurlu kılmak olmalıdır.

Günümüz Kürt siyasi yapıları geçmiş ile hesaplaşmak adına bu tutum içinde olduklarının örnek davranışlarını sunuyorlar.

Bölgelerindeki farklı olan tüm etnik ve inanç yapılarına demokratik rejim anlayışları ile yönetim yaklaşımındalar.

Bu bakımdan Güney Kürdistan Federe Yönetiminin ve Kurdistana Rojava PYD yönetiminin “Azınlıkları Tanıma ve Kanton” rejimleri ileri adımlardır.

Nitekim Kürtler, bölgelerindeki gerici Türk, Arap ve Fars devletlerine rağmen yönetim bölgelerindeki bu medeni ileri yönetim farklılıkları ile tanınmaya başladılar.

Bölgenin gerici ve jenositçi rejimlerine örnek olacak demokrasi dersi verdiler.

Arap, Asuri, Süryani, Ermeni ve Türkmen halklarının haklarına gereken saygıyı bütün samimiyetleri ile sunuyorlar. (Keşke, Kürt siyasi yapıları bu demokrasi bilincini birbirlerine de sunabilseler!)

Bölgede alternatif insani siyasal yaşamı örgütlemek, Kürtlerin hayallerinin gerçekleşmesine de yardımcı olacaktır.

Bugün Batı demokrasilerinin Kürt siyasal yapılarına olan sempatisi de diğer topluluklara Kürtlerin gösterdiği bu özgürlükçü ve demokratik politik yaklaşımları nedeniyledir.