ÇEPO Û RASTO

277

Gernas Dildar

Çepo û Rasto bi hevdu re diçûn derekê. Di rê de pir tî bûn. Gihan ser bîreke.

Rasto got;

-“Dakeve bîrê av vexwe û ji min re jî bîne.”

Çepo got;

-“Çima ez ê dakevim, tu dakeve!”

Çepo, Rasto daxist (berda) binê bîrê. Gava ku Rasto giha binê bîrê, pêşî av şihand banî. Paşî av vexwar û bang kir Çepo;

-“Çepo min bikişêne”.

Çepo lê vegerand;

-“Ez te nakişênim!”

Rasto kir û nekir Çepo wî nekişand banî. Çiqas li ber geriya, tika kir, xwe avêtiyê fêde û kar nekir. Çepo wî di binê bîrê de hişt û çû. Rasto di binê bîrê de ma. Bi xem fikirî, ji xwe ti çareya ku ji bîrê derkeve tinebû. Ji xwe re got;

-“Heta ku hinek min bibînin, ez ê di vê bîrê de bimirim.”

Qederek hindik derbas bû, dengin hatin. Rasto xwe veşart. Gur, rovî û şeytan ketin hundirê bîrê û rûniştin. Dest bi sohbetê kirin. Rovî got;

-“Kupek zêrê min heye li pişta gund, di bin tahtê de veşartî ye. Gur got;

-Min pêşiya ava ku tê gund asê kiriye. Şeytan got;

-“Min jî keça axê dîn kiriye. Heta yek ji vê bîrê hinek ax nebê û neavêje ser çavê wê, ew keçik rehet nabê.”

Hînekî din jî şitexilîn (xeber dan, peyivîn, axivîn) û rabûn çûn. Rasto da pey wan. Qulek hebû ku ew di wir de derketin. Rasto jî di wê qulê de derket. Pêşî çû benda ku gur daye ber avê vekir, ava gund hat. Paşî çû kupê zêran derxist. Gava ku ji bîrê derketibû, ji binê bîrê rahiştibû hinek ax jî bi xwe re anîbû. Ew ax bir avêt ser çavên keça axê, keçik rehet bû. Axa yê bavê keçikê got;

-“Min gotibû yê ku keça min rehet bike, ez ê keça xwe bidim wan. Te keça min divê, tê pê qayil bibê?”

Rasto got;

-“Erê, ser ser û çavên min…”

Daweta wan heft roj û heft şevan dom (dewam) kir. Rojekê Rasto liqayî Çepo bû. Çepo jê pirsî;

-“Ev tu çawa ji bîrê derket û wilo dewlemend bû?”

Rasto tiştên ku hatine serê wî tev de jê re got. Çepo jî ket bîrê û xwe veşart. Dîsa gur, rovî û şeytan hatin bîrê. Rovî got;

-“Hinekan zêrên min birine.”

Gur got;

-“Hinekan pêşiya avê vekiriye.”

Şeytan got;

-“Hûn bawer nakin, lê keça axa jî rehet bûye.” Ji xwe re fikirîn û gotin;

-“Çi bûye di vê bîrê de bûye. Hinekan li me guhdar kiriye.”

Rabûn li hundirê bîrê geriyan. Çepo dîtin û wî kuştin. Ji loma li herêma Mêrdînê dibêjin;

-“Rasto tim rastiyo, Çepo tim şikestiyo…”

‘ÇÎROKA MIN XWEŞ, BIDE MIN QETÎTEK ŞEBEŞ’