BİRLİK OLAMAYANLAR KARINCA BİLE OLAMAZLAR

755

Davut Kurun

Sümer tabletlerinde, Zaradustra kitabında, ondan esinlenerek yazılan Tevrat’ın (ve bunun devamı olan, İncil ve Kuran’da) ilk paragrafında ”daima öğrenin, doğadan, insandan, hayvanlanlardan öğrenin Karıncalar tek sıra halinde gider, tek sıra halinde evlerine dönelerler. Yükü ağır olana, hasta ve topal olana diğerleri yardım eder. Birbirlerine karşı yürüyen karınca toplulukları telef olur” der.

Zaferin iki yolu vardır; birincisi düşmanın birliğinin bozulması ve ikincisi de devrimci güçlerin birliğidir.

Kürdistan’a karşı kurulan ittifaklar, Cento, Saadabad Bağdat paktları dağılmış, birbirlerine karşı savaş halindedirler.

Bu durumda sadece Kürdistan’ın tek parçasındaki birlik elzem ama yeterli değil, dört parçanın birliği zorunludur. Bu da asgari birliktir, azamisi Ortadoğu devrimci güçlerin ittifakıdır.

Eskiden beri Kürt siyasi güçleri arasında birliği gündeme getirdiğimizde, diğer Kürtlerin kör topal, hasta olduğu, ya da reformist, hırsız, ajan, hain edebiyatı ile karşılıyoruz.

Halep’in İslami çetelerden temizlendiği gün, Musul’un kurtuluşunun an meselesi olduğu bu günlerde, ABD eski Irak büyük elçisi Duhok Amerikan Üniversitesi’ndeki konuşmasını Alayekiti sitesinde Rojhat Badiki‘nin aktardığına göre;

”Eğer Bağımsızlık kararı verilirse bu tarihi bir sorumluluk olacaktır. Bağımsızlık kararı verenler bugünkü ve gelecek kuşaklara karşı sorumlu olacaktır. Önder olmanın sorumluluğu bu tarihi karar sürecinde ortaya çıkacaktır. Bizler Amerika olarak Kürdistan’a yardımcı olacağız. Kürdistan halkı dağlardan başka dostlarının olduğunu da bilmelidir. Bağımsızlık kararı öyle sanıldığı gibi kolay değildir. Bölgedeki sorunlara ve çözümlere ilişkin planları olmalıdır.Kürtler birliklerini sağlamalı, kenetlenmeli ve eski hataları tekrarlayarak birbirini arkadan hançerlememelidirler. Kürtler, iç çelişkiler ve sorunlar yaratmak yerine bu noktalara dikatini vermelidirler ve çözüm konusunda yoğunlaşmalıdırlar” diyor (http://www.alayekiti.com/wp-admin/post.php?post=4767&action=edit)

Aynı gün Türk Cumhurbaşkanı milli birlik ve seferberlik ilan etti.

İran ”bağımsız Kürdistan’dan bahsedenler sorumsuzluk yapıyor ” derken Esad, ”Suriye halkı federasyona karşıdır ” dedi. Bunun anlamını iyi kavramak lazım ve gereğini yapmak gerekir. Merkezinde Kürdistan’ın olduğu Ortadoğu’nun motor gücü olma bilinci ile devrimci ve demokrasi cephesini oluşturmamız gerekir. Aksi takdirde eskisinden daha bir kötü köle olmakla yüz yüzeyiz.

Birlik olamayanlar karınca bile olamazlar.

15.12.2016